Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun förnyar sig

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 13:08 CET

Det ställs allt högre krav på kommunerna att vara tillgängliga för dess medborgare. Bland annat finns önskemål om att du ska kunna komma i kontakt med din kommun 24 timmar om dygnet, den så kallade 24-timmarsmyndigheten.

På Eskilstuna kommun tycker vi att det här är viktigt. För att kunna leva upp till de här kraven krävs ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Ett led i det arbetet är att byta ut vårt gamla ärendehanteringssystem till ett nytt. Det gör vi under perioden den 7 november till den 13 november 2006. Under den här tiden registreras alla handlingar manuellt och inga av dessa uppgifter läggs ut på webbplatsen.

Vi kommer att arbeta under hela 2007 med att utveckla det nya systemet. En sådan utveckling innebär att lägga ut mer information och fler uppgifter på eskilstuna.se. Det betyder tyvärr att så länge arbetet pågår, det vill säga under 2007, kommer inte diarium och postlista att finnas tillgängligt på webbplatsen. Det betyder också att vi till en början inte kommer att kunna lägga ut protokoll och föredragningslistor på webbplatsen. Detta ska vi dock komma igång med så snart som möjligt, senast före årsskiftet.

När arbetet är klart ska du kunna följa egna ansökningar och ärenden på ekilstuna.se och självklart också se kallelser, protokoll och beslut.

Ytterligare information lämnas av kommunsekreterare Maria Westberg, telefon 016-10 10 18.