Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun gör studieresa till Bryssel

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 16:33 CEST

Kommunledningskontoret, Utveckling och ledning, genomför en studieresa till Bryssel den 24-26 april. Studieresan är ett led i kommunens strävan att öka kunskaperna om EU och europasamarbetet.

I studieresan ingår besök på Europaparlamentet, EU kommissionen DG Press och information, DG Utvidgning och DG Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter. Gruppen besöker även Sveriges ständiga representation i Europeiska Unionen, Sveriges kommuner och landstings Brysselkontor samt Stockholms-regionens Brysselkontor.

Innan studieresan har gruppen utbildats i grundläggande EU-kunskap.

Mer information
kontakta Gunilla Österblom, internationell sekreterare,
016 10 18 33 eller 070-63 66 345.