Eskilstuna kommun

Eskilstuna representeras vid en internationell kvinnokonferens i vänorten Erlangen

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 15:01 CET

En internationell kvinnokonferens med temat ”Lika rättigheter – lika möjligheter – kvinnor i Europa” genomförs den 23-26 november i Erlangen. Konferensen arrangeras av olika grupperingar inom organisationen ”Erlanger Frauengruppentreffen”, Erlangens kvinnogruppträfffar i samarbete med Erlangen stad.

Konferensen kommer att belysa förutsättningarna för jämställdhet i yrkeslivet för kvinnor, med tyngdpunkt på kvinnors arbetsrättsliga situation, möjligheten att kombinera yrke och familj samt hälsans betydelse för kvinnlig yrkesverksamhet.

Erlangens borgmästare Dr. Siegfried Ballais har bjudit in kvinnor ifrån Erlangens vänorter. Tanken är att kvinnorna ska bidra till en internationell jämförelse som utgår från deras egen verksamhet och erfarenhet.

Kristina Eriksson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Marianne Jonsson, ordförande i räddningstjänstnämnden, representerar Eskilstuna kommun på konferensen. Eskilstuna har också som äldsta vänort ombetts och tackat ja till att hålla inledningsanförandet på mottagningen inför konferensen.

För ytterligare upplysningar kontakta Kristina Eriksson, tfn 10 23 27, 070-571 79 29 eller Marianne Jonsson, tfn 016-10 28 54, 070-675 69 95.