Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Eskilstuna tar ett steg till i utvecklingen som "Logistikstad"

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 14:10 CET

Eskilstuna fortsätter att göra stora investeringar inom logistik. För att höja säkerheten och öka effektiviteten för järnvägstransporter har Eskilstuna Kombiterminal anslutits till Trafikverkets trafikledningssystem. Under samma tid har Eskilstuna Logistikpark anslutits till Svealandsbanan vilket medför stora möjligheter att ansluta miljövänliga järnvägstransporter direkt till kommande anläggningar i området.
- Viktiga investeringar som gör det enklare och effektivare för miljövänliga transporter till och från Stockholm-Mälardalen, säger Bernt Arehäll, Eskilstuna-Strängnäs Logistik.

Eskilstuna Kombiterminal med en kapacitet på 160 000 TEU/år är en av de ledande terminalerna i Sverige för järnvägstransporter av containers och trailers. En viktig nod för godsets väg till och från Stockholm-Mälardalen. Att ansluta terminalen till Trafikverkets trafikledningssystem innebär höjd säkerhet och en ökad effektivitet i terminalens arbete med transporter och omlastningar mellan tåg och bil.

Samtidigt har Svealandsbanan anslutits till järnvägsspår till Eskilstuna Logistikpark. Järnvägsspåret byggs från Kjula station invid Svealandsbanan till flygplatsvägen som går rakt in i logistikparken. Hela entreprenaden beräknas vara klart hösten 2012.
- Med järnvägens indragning öppnas logistikparkens södra del för försäljning av tomter med järnvägsanslutning. Ett område som omfattar ca 100 ha och borde vara ett av de attraktivaste platserna för etablering av logistik- och industriverksamhet i Mälardalen, menar Bernt Arehäll, affärsområdesansvarig för Eskilstuna-Strängnäs Logistik.

 

Eskilstuna+Strängnäs Logistik
Eskilstuna+Strängnäs Logistiks roll är att utveckla en effektiv logistikverksamhet för transporter och lagerhållning av varor från/till Stockholm-Mälardalen och norra Europa. Eskilstuna-Strängnäs har ett strategiskt läge med utbyggd infrastruktur, stort nätverk av logistikföretag och exploaterbar mark i direkt anslutning till järnväg, motorväg och flyg. En utveckling som drivs tillsammans med logistikföretag och organisationer i regionen.

Se även: 
www.eskilstuna-strangnaslogistik.se

Mer information:
Affärsområdeschef Bernt Arehäll, 016-16 78 32, 
bernt.arehall@kfast.se 
Näringslivsutvecklare Mikael Jonsson, 016-710 84 04, 
mikael.jonsson@eskilstuna.se