Naturvårdsverket

Eskilstunabor ska få testa ett nytt insamlingssystem

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 15:24 CEST

I höst kan en del av hushållen i Eskilstuna slänga trasiga plastleksaker bland schampo- och ketchupflaskorna och gamla stekpannor bland konservburkarna. Resultatet av försöket ska Naturvårdsverket använda i en utredning om huruvida ett nytt sorteringssystem ska införas i alla Sveriges kommuner.Många hushåll finner det ologiskt att man inte kan lämna metallskrot och uttjänta plastsaker bland förpackningarna på återvinningsstationerna. Ett nytt system skulle kunna öka mängden material som samlas in och återvinns.Från september i år och ett år framåt ska boende i några områden i Eskilstuna på försök slänga till exempel bestick och kastruller bland konservburkarna. Försöket är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Avfall Sverige, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Eskilstuna Energi och Miljö (EEM). Det ska bland annat visa hur stora mängder hushållsavfall som går att materialåtervinna, hur insamlingssystemet borde utformas, hur informationen till hushållen ska se ut och vad hushållen anser om insamlingssystemen.– Vi vill undersöka om det går att göra insamlingen enklare för hushållen och samtidigt öka materialåtervinningen, säger Cecilia Petersen på Naturvårdsverkets miljörättsavdelning.Så fungerar insamlingen i dag

Den som har producerat, sålt eller fyllt en förpackning har ansvar för att samla in den när den blir avfall, det gäller till exempel flaskor, konservburkar, pappers-, trä och plastförpackningar. De återvinningsstationer som finns över hela Sverige tillhör producenternas insamlingssystem. Där ska bara tomma förpackningar och returpapper lämnas. Kommunen har ansvar för insamling av övrigt avfall från hushåll. Det samlas in vid fastigheten, på återvinningscentraler eller på annat sätt.Förslag på ett nytt system

Med ett nytt system skulle det kunna bli enklare för hushållen samtidigt som vi tillsammans kan komma närmare miljömålen om att minska avfallsmängderna och utsläppen av växthusgaser. Men det kan finnas praktiska och juridiska problem även med det systemet. Kvaliteten på det som sorteras ut måste vara så bra att det inte försvårar materialåtervinningen. Ansvarsfördelningen måste också vara tydlig.– Vi kommer inte att föreslå någon ändring i insamlingen innan försöket i Eskilstuna är avslutat och utvärderat, säger Cecilia Petersen på Naturvårdsverket.Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för insamling i materialströmmar, det vill säga att både saker och förpackningar samlas in tillsammans om de är gjorda av samma material. Förslagen ska redogöra för miljövinster, konsekvenser för berörda aktörer och eventuella målkonflikter. En första delrapport om uppdraget redovisas den 1 oktober 2007.För ytterligare information, vänligen kontakta:Anna Sandquist, presskontakt Naturvårdsverket, 08-698 13 03, 070 870 08 71, anna.sandquist@naturvardsverket.se


Cecilia Petersen, handläggare Naturvårdsverket, 08-698 10 45
cecilia.petersen@naturvardsverket.seReiner Schulz, utvecklingsingenjör Eskilstuna Energi & Miljö AB, 016-710 22 43, 070-512 16 07, reiner.schulz@eem.seKatarina Jansson, miljöingenjör Eskilstuna Energi & Miljö AB, 016-710 27 95, 070-577 27 45, katarina.jansson@eem.seJon Nilsson-Djerf, Rådgivare Avfall Sverige, 040-356614, 0705-263527, jon.nilsson-djerf@avfallsverige.seJohn Strand, vd Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, 08-566 144 12, 070-233 07 69

john.strand@ftiab.se