Eskilstuna kommun

Eskilstunas grundskolor klättrar i nationell ranking

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2013 13:23 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sammanställer varje år Öppna jämförelser för grundskolan. Rapporten redovisar bland annat kunskapsresultaten för de 290 kommunerna. Det sammanvägda kunskapsresultatet består av 10 olika värden där andelen som nått målen i alla ämnen, genomsnittligt meritvärde och andelen behöriga till gymnasieskolans är några värden som mäts. Eskilstunas grundskolor har klättrar uppåt på rankinglistan sedan 2009. Ett stort kliv från plats 207 till plats 153 har tagits mellan åren 2011 och 2012.

I resultatet ingår samtliga kommunala och fristående grundskolor i kommunen. Engelska skolan har haft ett högt och jämnt kunskapsresultat de senaste åren, varför en stor del av förbättringen avser de kommunala grundskolorna i Eskilstuna och Torshälla.

-  Grunden till det förbättrade resultatet är det långsiktiga skolutvecklingsarbetet, säger skolchef Lars Wallinder. Arbetet innebär att undervisningen har utvecklats och elevens påverkan/delaktighet i sitt lärande har ökat, fortsätter Lars Wallinder.

-  Rapporten visar på att den politiska riktningen för skolutvecklingsarbetet som antogs i Skolplanen 2008-2011 har gett effekt. Dessutom avsatte kommun­fullmäktige särskilt riktade medel som en förstärkning till grundskolans årskurs 9 förra läsåret, vilket är en viktig faktor till att vi kunnat göra den stora förbättringen mellan de två förra läsåren, säger nämndordförande Sarita Hotti. 

-  Resultatet i Öppna jämförelser 2012 visar att allt fler elever når målen i 16 ämnen och att fler får gymnasiebehörighet. Det är glädjande. Vårt yttersta mål är att skapa lärmiljöer som ger varje elev de kunskaper och den självkänsla som behövs för att de ska kunna göra det bästa av sina förutsättningar och utvecklas maximalt. Fler elever ska således kunna nå de högre resultaten, avslutar Wallinder.

----------------------------------------------------------------------------------------------

För ytterligare information kontakta skolchef Lars Wallinder, telefon 070-089 37 59 eller nämndordförande Sarita Hotti, 070-086 65 21.

 Till SKL:s webbplats

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med snart 100 000 invånare. Vi är också stolta över att nu vara Sveriges Miljöbästa kommun och Årets studentstad. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.