Investmentaktiebolaget Latour

ESML Intressenter AB offentliggör erbjudandehandling

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2007 08:36 CET

Investment AB Latour (publ): ESML Intressenter AB offentliggör erbjudandehandling med anledning av kontanterbjudandet till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Securitas Direct AB


Erbjudandehandling avseende ESML Intressenter AB:s kontanterbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Securitas Direct finns nu tillgänglig i svensk och engelsk version på www.eqt.se, www.saeki.se, www.melkerschorlingab.se och www.latour.se samt på www.nordea.se/placera.

ESML Intressenter AB har etablerats gemensamt av EQT V, SäkI AB, Melker Schörling AB och Investment AB Latour för genomförande av budet på Securitas Direct.


För ytterligare information kontakta:

EQT mediakontakt

Johan Hähnel
Tel: +46 (0)8 506 55 322
Mobil: +46 (0)70 605 6334