Esoteric Golf

ESOTERIC GOLF: FÖRLIKNINGSAVTAL KLART MELLAN ESOTERIC GOLF TEHCNOLOGY (EGT) OCH YES!GOLF I USA (YG)

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 14:04 CEST


Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51290


(NGM:EGTI MTF)

Efter uppsägningen av Yes!Golf som EGT:s exklusiva distributör per den 1 januari, 2009, vilket meddelades i pressrelease den 2 januari, har förhandlingar pågått i syfte att få till stånd en uppgörelse med YG rörande deras skuld till EGT samt ersättning för icke infriade inköpslöften.

Ett förlikningsavtal har nu ingåtts som innebär att YG betalar $100 000 via tio lika stora månadsinbetalningar under tiden mars-december, 2009, samt returnerar hela sitt lager av EGT-produkter till EGT, värderat till ca 350 000 kr i försäljningspris. Uppgörelsen innebär dels att EGT erhåller hela sin bokförda skuld inkl. räntor, dels får en kompensation för YG:s oförmåga att fullfölja sina åtaganden.

Uppsägningen av distributionsavtalet innebär att EGT är fria att distribuera sina produkter i hela världen utan begränsningar. EGT har därför sedan årsskiftet aktivt bearbetat prioriterade marknader både direkt och via nya och gamla distributörer, bl.a. med nya och mer konkurrenskraftiga produktpaket. Trots att den globala lågkonjunkturen även drabbar golfbranschen ser satsningarna ut att ge resultat och företagsledningen ser därför positivt på utvecklingen under året.Göteborg den 3 april, 2009

Styrelsen i Esoteric Golf Technology