Zync Customer Management AB

Esri S-Group AB har tecknat ett avtal med Zync kring införandet av Microsoft Dynamics CRM

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 11:34 CET

Esri S-Group AB har valt Zync Customer Management AB som partner kring införandet av Microsoft Dynamics CRM med tillhörande kundanpassningar och konsulttjänster.

Ca 70 användare av systemet kommer att använda Microsoft Dynamics CRM på de olika kontoren i Sverige och Finland.

”Esri S-Group är en mycket intressant kund för oss med specifika behov för att dels hantera sitt sälj- och marknadsarbete men även för att hantera utbildningsadministration och effektivisera sitt arbete kring kundutveckling och kundvård, säger Daniel Evers, VD, Zync Customer Management AB”.

”Vi valde Zync då deras erfarenhet kring sälj- och marknadsfrågor och specifika kunskap inom CRM-området och framför allt Microsoft CRM passade våra krav bäst. Efter att ha utvärderat ett antal leverantörer på marknaden föll valet på Zync med avseende på dessa faktorer säger Göran Bäck, IT Chef, Esri S-Group AB”.

För mer information:

Daniel Evers, Partner, Zync Customer Management AB
Mobil – 0708-406700
E-post: daniel.evers@zync.se

Göran Bäck, IT Chef, Esri S-Group AB
Tel – 026-150518
E-post: goran.back@esri-sgroup.se

Om Zync Customer Management AB:
Zync Customer Management AB är specialiserade på verksamhetsstöd för sälj- och marknadsfunktionen. Sammantaget 15 års erfarenhet och över 200 genomförda CRM implementationer- och verksamhetsutvecklingsprojekt. www.zync.se

Om Esri S-Group:
Esri S-Group är Nordens ledande leverantör av GIS (Geografiska Informationssystem) och arbetar med världens främsta programvaror för hantering av geografisk information. Kunder finns inom både stat- och kommun samt privata näringslivet. www.esri-sgroup.se