Vägverket

Essingeleden avstängd för all trafik

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 14:48 CEST

Vid ett-tiden idag rammades Essingeleden av en stor båt, mellan Lilla och Stora Essingen.

En spricka i brospannet har uppkommit. För säkerhets skull är Essingeleden avstängd för all trafik i båda riktningarna.

Ansvariga från Vägverket är på plats och undersöker skadans omfattning.

Under tiden Essingeleden är avstängd rekommenderar Vägverket trafikanter att välja annan väg än E 4 via Essingeleden. För norrgående trafik är Essingeleden avstängd från Västberga. För södergående trafik är Essingeleden avstängd från Eugeniatunneln, där leds trafiken söderut via Klarastrandsleden.

BK1-fordon hänvisas till omledningsvägnätet. För de som ska norrut hänvisas BK 1-trafik (dvs tung trafik) att köra Södra länken, via Värmdö/Vaxholm alternativt över Ekerö med färja för vidare transport mot Haga norra eller Bergslagsvägen mot E 18. Alternativt kan man köra över Strängnäs till Enköping. För de som ska söderut gäller omvänt.

Frågor besvaras av informationschef Birgitta Holmström, tel: 070-673 64 88.

Region Stockholm
Avdelning Information: Postadress: 171 90 Solna.
Telefon: 0771-119 119. Telefax: 08 - 627 09 23.
E-post: vagverket.sto@vv.se
Informationschef: Birgitta Holmström Telefon: 08-757 67 21
Mobil: 070-673 64 88. Telefax: 08-98 23 23
E-post: birgitta.holmstrom@vv.se