Vägverket

Essingeleden öppnar för södergående trafik

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 15:58 CEST

Trafiken på Essingeleden släpps nu på i alla södergående körfält. Vägverket har gjort en bedömning att det inte förekommer någon rasrisk.

Vägverket undersöker för närvarande när vi kan ge tillstånd att släppa på trafiken i två av de norrgående körfälten. Besked om detta kommer inom några timmar.

Frågor besvaras av informationschef Birgitta Holmström, tel: 070-673 64 88.

Region Stockholm
Avdelning Information: Postadress: 171 90 Solna.
Telefon: 0771-119 119. Telefax: 08 - 627 09 23.
E-post: vagverket.sto@vv.se
Informationschef: Birgitta Holmström Telefon: 08-757 67 21
Mobil: 070-673 64 88. Telefax: 08-98 23 23
E-post: birgitta.holmstrom@vv.se