Cortus Energy AB

Estimerad produktionsstart av energigasanläggning i Köping juni 2014

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2013 09:40 CEST

Estimerad produktionsstart av energigasanläggning i Köping juni 2014

Mycket händer i Cortus Energy nu och framöver varför det är viktigt att marknaden får information om utvecklingen i bolaget. I bifogat dokument beskrivs bland annat:

  • Nordkalkprojektet, vilket följer tidplan där energigas planeras produceras från den nya 5 MW-anläggningen i Köping och med säljstart juni 2014.
  • Affärsläget, där en diskussion om försäljning av två stycken 5 MW-anläggningar i Italien pågår. Vi konstaterar vidare att det finns ett stort kommersiellt intresse av WoodRoll-anläggningar på 500 kW. Intresset finns dels att köpa befintlig anläggning i Köping, dels att köpa nya anläggningar som är baserade på den befintliga 500 kW-anläggningen.
  • Utvecklingsprojekt, där utförda tester av stålämnen visar att Cortus energigas kan ersätta gasol och därmed kan stål produceras miljöriktigt. Vidare har medel från EU:s miljöprogram Life+ beviljats för att producera fordonsgas i Köping.
  • Informationsträffar, under hösten finns ett antal tillfällen att få en presentation av Cortus Energy och ställa frågor.

Marknaden kommer fortsättningsvis att kontinuerligt och minst på månadsbasis att informeras om våra aktiviteter. Jag kommer att fortsättningsvis skriva ett månadsbrev för att beskriva utvecklingen. Nästa månadsbrev utkommer 11e september.

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.


High temperature combustion in process industries demands high calorific and clean fuels. Cortus is building the future of innovative and sustainable energy supply for the process industries based upon our new biomass gasification technology - WoodRoll ®. We supply clean renewable synthesis gas to energy intensive industries such as glass, pulp and paper, cement, minerals and lime.

WoodRoll is a new gasification technology processing biomass into clean gaseous fuel. This patented gasification process is divided into three steps, namely drying, pyrolysis and gasification. Unique to the WoodRoll is that the produced char is gasified in an indirectly heated reactor: the carbon is gasified with steam and produces synthesis gas. The char and steam are thus not mixed with the exhaust from combustion or nitrogen from the air. This produces a clean synthesis gas which is free from condensable tar residues and nitrogen aggregates.