HomeMaid AB

Etablerar sig i Örebro

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 09:54 CET

(Aktietorget: HOME B)

HomeMaid etablerar sig i Örebro genom att öppna en filial i egen regi. Därmed har den i HomeMaid planerade expansionen fortsatt.

Genom etableringen utvidgas ansvarsområdet för regionchefen i Mälardalen, Marie-Louise Brundin. Anställning av arbetsledning har gjorts och inledande kundkontakter har tagits.

Etableringen beräknas tillföra ett positivt resultat under det första kvartalet 2007.

Halmstad den 21 november 2006

HomeMaid Hemservice AB (publ)

Åsa Keller, VD

För ytterligare information kontakta:
Åsa Keller, HomeMaid Hemservice AB (publ), 035-16 15 50, 070-673 54 50