Länsstyrelsen i Östergötlands län

Etablering av storanstalt till Norrköping

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 13:21 CET

Kriminalvården planerar att fram till 2010 kraftigt bygga ut antalet anstaltsplatser för att råda bot på den överbeläggning som finns och som kan förväntas öka. Det pekas på ett behov över 2000 nya platser. I dag är antalet platser ca 5000. Flera anstalter är från 1800-talet och måste läggas ned. Kriminalvården har här ett stort intresse att det byggs en storanstalt i Norrköping som ersättning för den gamla. Ärendet har nu hög aktualitet. En utgångspunkt är att tre större anstalter skall byggas i landet, lokaliserade till befolkningstätare områden och med bra kostnads- och driftsförutsättningar. En storanstalt beräknas ha cirka 380 platser.

Norrköpings storlek och geografiska läge i den expansiva östgötaregionen med god tillgång på kompetent personal, är starka argument för en etablering av en ny anstalt i kommunen. Med tanke på uppbyggandet att Brottsbekämpningscentrum vid Linköpings Universitet har personal vid en ny anstalt i Norrköping nära till högkvalitativ fort-och vidareutbildning samt forskning. De korta avstånden och de goda kommunikationerna i arbetsregionen underlättar också möjligheterna att rekrytera kompetent personal. Kommunen arbetar också aktivt med etableringen.

För att en ny anstalt skall kunna etableras 2010 bör arbetet snarast påbörjas i Norrköping.
Björn Eriksson
Landshövding

Kopia till
Kriminalvården
Norrköpings kommun
Fackliga organisationer
Länsarbetsnämnden