Statistiska centralbyrån, SCB

Etablering på arbetsmarknaden tre år efter gymnasieskolan: Energiprogrammet ger stark ställning på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 09:38 CET

*För tabeller och diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307806.aspx

De som studerat på energiprogrammet etablerade sig i störst omfattning på arbetsmarknaden. Tre år efter gymnasieskolan var 70 procent av kvinnorna och 83 procent av männen etablerade.

Den lägsta etableringen fanns bland dem som studerat på estetiska programmet, med 44 procent bland kvinnorna och 50 procent bland männen.

Andelen studerande var högre bland dem som gått på det estetiska programmet än på energiprogrammet. För att få jämförbarhet mellan programmen har de studerande räknats bort.

Kvinnorna etablerade sig på arbetsmarknaden i lägre omfattning än männen

På 16 program var andelen etablerade högre bland männen. Enda undantaget var teknikprogrammet där 66 procent av båda könen var etablerade.

Definitioner och förklaringar

Populationen har hämtats från Skolverkets elevregister, och 78 738 som avgick från gymnasieskolan läsåret 2004/05. Statistiken redovisas på de 17 nationella program som fanns läsåret 2004/05. Specialutformade program och program vid fristående skolor som var närliggande ett nationellt ingår under respektive nationellt program. Personernas status är årsbaserad, totalräknad och klassificerad i sex olika kategorier utifrån individbaserade uppgifter från flera olika datakällor. De sex kategorierna är etablerad på arbetsmarknaden, osäker ställning på arbetsmarknaden, svag ställning på arbetsmarknaden, utanför arbetsmarknaden, högskolestuderande och övrig studerande.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns publicerad i en TEMA-rapport.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro

 

Förfrågningar

Harald Theorin
Tfn 019-17 69 37
E-post fornamn.efternamn@scb.se