Jobblyftet

Etableringslotsar på plats

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 12:33 CET

Den första december träder nya lagen i kraft om ”Etableringslotsar” – insatser för nyanlända flyktingar. Reformen innebär att Arbetsförmedlingen då tar över ansvaret från kommunerna om etableringsinsatser för nyanlända flyktingar.

Etablerat jobbcoachföretag

Ett av de företag som Arbetsförmedlingen har skrivit avtal med är Jobblyftet. Jobblyftet har etablerat sig över hela landet sedan nya lagen om jobbcoaching trädde i kraft 2009. Idag har företaget över 50 anställda, 250 underkonsulter och finns i över 40 orter i landet. Jobblyftet erbjuder jobbcoaching på 35 olika språk.

- Vi ser att vi blivit en positiv kraft i samhället och inom jobbsektorn. Mångfald och att hantera arbetssökande på deras hemspråk är en av våra styrkor. Efter våra två succéår där vi byggt upp jobbcoaching i hela Sverige, går vi nu ett steg vidare med etableringslotsar. Det är en självklarhet att vi kan erbjuda etableringslotsar parallellt med jobbcoachingen, säger Lise-Lott Gustafsson.

Väl förberedda

Företaget sätter igång verksamheten med etableringslotsar den första december.

- Vi har förberett oss väl och har idag startklara etableringslotsar på 35 olika språk. Vi finns redan idag i över 40 orter i landet och etablerar oss på nya strategiska platser löpande, säger Lise-Lott Gustafsson.

 

Etableringslotsens uppdrag:

Enligt Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att etableringslotsen bland annat ska kontakta arbetsgivare, erbjuda råd och stöd vid till exempel studie- och yrkesval, coachning, matchning samt ge stöd i olika sociala frågor.

För mer information kontakta:

Lise-Lotte Gustafsson, intergrations- och etableringsstrateg, Jobblyftet

lise-lotte.gustafsson@jobblyftet.se

010-709 96 00Fakta om Jobblyftet

Jobblyftets vision är att erbjuda marknadens bästa rekryterings- och omställningslösningar. Företaget strävar efter att vara en betydande positiv kraft i samhället och inom jobbsektorn. Jobblyftet har positionerat sig som en nytänkande och resultatpresterande aktör. Målet är att alltid leverera rätt person till rätt plats. Mångfald är en av företagets styrkor och erbjuder omställning och coaching på 35 olika språk. Jobblyftet är certifierat enligt ISO 2008:9001 (omställning, jobbcoaching, rekrytering).

Uppdragen är fördelade inom både offentlig- och privat sektor. Företaget befinner sig i kraftig tillväxt. Idag har Jobblyftet över 50 anställda och 250 underkonsulter. Jobblyfet är etablerat lokalt över hela Sverige.

Gå in på: www.jobblyftet.se