Arbetsförmedlingen

Etableringsreformen Från nyanländ till nyanställd- jobb i fokus när Arbetsförmedlingen samordnar etableringsinsatser

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 10:08 CET

Den 1 december 2010 träder en ny reform i kraft för att påskynda invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Det är den största förändringen på flera decennier inom integrationspolitiken. Reformen innebär bland annat att Arbetsförmedlingen får ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna. Fokus kommer vara att så snart som möjligt vara rustad för arbetsmarknaden. Behovet av lotsföretag som ska stödja den nyanlände är täckt i de kommuner som tar emot nyanlända.

Arbetsförmedlingen ska tillsammans med den nyanlände upprätta en etableringsplan som ska innehålla insatser för att effektivisera och snabba på inträdet på arbetsmarknaden och etableringen i samhället. Planen ska innehålla förberedande arbetsinsatser, sfi och samhällsorientering.  De som berörs är huvudsakligen personer födda utanför Norden, EU och EES som invandrat till Sverige, under de första 36 månaderna efter uppehållstillstånd.

En ny aktör i form av en etableringslots kan, om individen själv väljer, stödja den nyanlände under etableringstiden som kan sträcka sig upp till 24 månader. I dagsläget har Arbetsförmedlingen lotsföretag i stort sett i alla kommuner som tar emot nyanlända. De kommuner där lotsföretag saknas tar antingen emot ett fåtal eller ligger nära en ort där lotsföretag finns.  Arbetsförmedlingen tar även över ansvaret för att vid behov anvisa vissa nyanlända bosättning i en kommun.

En ny etableringsersättning införs som utgår vid aktivt deltagande i de insatser som etableringsplanen kommer att innehålla.

Andra aktörer såsom kommunerna, Migrationsverket, Länsstyrelsen och Försäkringskassan är några av de aktörer som tillsammans med Arbetsförmedlingen har en avgörande roll för att etableringen i arbets- och samhällslivet för den nyanlände ska gå så fort som möjligt.

Arbetsförmedlingen räknar med att i december 2010 ta emot cirka 1400 personer och under 2011 cirka 10 000 personer.