Yay! Brand and Design Agency AB

Etanol eller inte och varför inte diesel?

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 11:40 CEST

Hjärnan i min skalle vrids när jag tänker på Euklides sa vist Falstaff Fakir. Man kan utbrista i samma frustration när man följer debatten om etanolen vad är rätt och vad är fel. Som den enkle mannen på gatan kan man sjunga ut som Tomas di Leva "Vad skall jag tro på, vad skall jag tro på...".

När man hör i media att amerikanska oljeindustrin satsar 2 miljarder på lobbning mot och desinformation kring biobränslen blir man skeptisk till allt negativt som sägs kring biobränslen. Spannmålsetanolen har mer eller mindre svartlistas av vissa grupper och då med hänvisning till att det är fel att ta mat och göra bränsle av den när folk svälter. Är det så? När biobränsleindustrin tar c:a 1 % av spannmålen till etanolframställningen kan det inte ha en speciellt avgörande betydelse för världssvälten.

Värre är det när länder som Zimbabwe i dag har en spannmålsproduktion som är 10 % av vad de producerade för c:a tio år sedan. Afghanistan är ett annat skräckexempel där odlar man opium på en yta som uppskattas till minst 200 000 hektar. Det finns många miljoner hektar odlingsbar mark som inte används till matproduktion. Tas dessutom all mark som ligger i träda och odlingarna görs energi effektiva så räcker nog marken till både mat - och bränsle produktion. Vem skulle komma på tanken att utmåla alla golfspelare som de som tar maten ur munnen på folk. Den yta som alla världens golfbanor upptar är c:a 25 miljoner hektar odlingsbar mark.

Tidigare sades det att om spannmålspriserna bara gick upp lite så kunde odlare i utvecklingsländerna försörja sig på sitt jordbruk. Nu säger man att spannmålspriserna är för höga så nu har utvecklingsländerna inte råd att köpa något spannmål. Tidigare skulle man sälja, nu skall man alltså köpa?
Ibland hörs argumentet att det går för mycket spannmål till animalieproduktionen så därför blir det en brist på spannmål med efterföljande prisökning. Är detta rätt, så måste ju Agroetanols satsning i Norrköping vara logiskt riktig. Där man gör etanol som bränsle och har en produktion av djurfoder som utvinns ur dranken, som är blir en restprodukt vid etanolframställningen.

När etanolframställningen kommer att energideklareras så kan man misstänka att det bästa priset får etanolen från den framställningsmetod som är energieffektivast. Att spannmålspriserna rusade i höjden under år 2007 berodde förmodligen på att helt plötsligt så fanns avsättning av spannmål till annat än mat och det i kombination med att världens största spannmålsproducent, USA, hade de lägsta lagren på sextio år. Ryssland som världens fjärde spannmålsproducent höjde sina exporttullar från 10 % till 40 %. Investerare bevakar vad som händer och handlar därefter.

När det gäller ny teknik så måste man vara ödmjuk och inse att det tar tid att få ny teknik kommersiellt användbar. Etanolen bör därför betraktas som en bro till ny teknik. E85 och en ökad inblandning (10 %) av etanol i normal bensin ger tvivelstan en snabbsänkning av koldioxidutsläppen.

En annan snabb väg att minska koldioxidutsläppen är att använda sig av moderna dieselbilar med nya energisparande finesser. De motorer som VW-Group och BMW-Group utvecklat och som de utrustar sina bilar med i kombination med energisparande finesser och effektiv avgasrening ger en fingervisning om vad som kan åstadkommas. Det kan inte vara en slump att BMW:s 100 serie med dieselmotor och manuell växellåda fått utmärkelsen The Green Car of the Year i USA.

Om bilismen är en av de stora bovarna när det gäller koldioxidutsläpp borde då inte skattesystemen på bilismen förändras så att de fordon som förorenar minst beskattas minst? Man kan ju även undra om inte de som tillhandahåller bensin och diesel har ingått någon form av kartell då alla höjer samtidigt och i stort sett lika mycket?

Bengt-Ove Högström

bengt-ove@energiklimat.se, www.energiklimat.se