BioAlcohol Fuel Foundation (BAFF)

Etanolbilar halverar klimatpåverkan

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 13:48 CEST

Etanolbilarna håller ställningarna med en dryg femtedel av nybilsförsäljningen i mars. Detta har stor betydelse för att minska klimatpåverkan jämfört med bilar som körs på bensin och diesel, vilket nu redovisas av svenska myndigheter.

I mars registrerades 3 937 etanolbilar av 25 olika modeller, vilket ger en marknadsandel på 22 procent. Fem etanolbilar - två Volvo, en Ford och två Saab - toppar listan över mest sålda miljöbilar.

Etanolbilarna svarade för 90 procent av registreringarna bland bilar med förnybara alternativ, gasbilarna för 7 procent och hybriderna för 3 procent.

- Att etanolbilarna behåller sin andel av nybilsförsäljningen betyder minskade utsläpp av fossil koldioxid, säger Per Carstedt, ordförande i branschorganisationen BioAlcohol Fuel Foundation (BAFF). Detta bekräftas i en ny rapport från Naturvårdsverket, som säger att de nya etanolbilarna under 2008 reducerade klimatpåverkan med ca 56 procent jämfört med nya bensinbilar.

Mot den bakgrunden framstår det som en självklarhet att det är viktigt att etanolen (E85) beskattas och stöds på ett sätt så att det för de 150 000 etanolbilsägarna i alla lägen är ekonomiskt attraktivt att tanka E85 och därmed kraftigt minska utsläppen av fossil koldioxid.

Föregångsland

- Sverige ligger längst framme i Europa när det gäller att bygga upp en marknad och ett fordonsbestånd för biodrivmedel, säger Carstedt. Det är den viktigaste långsiktiga satsningen, som till 2020 skall bidra till att 10 procent av alla transporter i både Sverige och EU då skall drivas med förnybar energi.

Sverige har även en fortsatt tätposition i utvecklingen av den andra generationens biodrivmedel från cellulosa. Här handlar det nu om att koppla ihop spetstekniken med den finansiering som är nödvändig för att nå kommersiell skala och därmed skapa nya jobb och svensk miljöteknikexport.

- Det är dags för regeringen och EU att förvandla löften om satsningar på förnybara drivmedel till konkreta handlingar som har fokus på den internationella marknaden och potential att påverka de globala utmaningarna, säger Carstedt.

Kontakt:
Per Carstedt, 0705-521505

BioAlcohol Fuel Foundation (BAFF) är en stiftelse, grundad 1984, med fokus på hela processen för utveckling och storskalig produktion av andra generationens biodrivmedel baserade på cellulosa samt användning av bioetanol inom transportsektorn. BAFF stöds av näringslivet samt myndigheter och regionala organ. www.baff.info