Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Etik – Strategi eller taktik?

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 13:24 CEST

Etik och moral är någonting som dagligen berör oss alla. Men hur ser det ut i verkligheten? Är Sverige verkligen fritt från korruption? Hur motiverar man storslagna bonusar under lågkonjunktur? Och hur rustad är en student för morgondagens etiska dilemman? Detta är några av de frågeställningar som tas upp under konferensen Den Framtida Civilekonomen.

Sverige är i dag ett av de länder som internationellt sett anses förskonat från korruption, trots detta har ett flertal affärer uppdagats under de senaste åren. I media diskuteras hållbarhetsfrågor och företagens ansvar, bonusar och utdelningar till chefer och ägare under lågkonjunkturen. Vad är egentligen rätt och fel? Hur påverkar man, vem avgör vilket och vem är det egentligen som lär ut? Konferensen Den Framtida Civilekonomen, som äger rum den 6 oktober i Stockholm, tar upp de svåra frågorna och de inte helt lätta svaren.

Ur programmet:

Hans De Greer, etikforskare som idag driver Idé och Norm, talar om det korrupta Sverige. Han menar att det finns tydliga exempel på misstankar och konstaterad korruption inom såväl näringslivet som i den offentliga sektorn.

Marie Johansson, chef för företagssamarbeten på Rädda Barnen och Jennie Perzon som leder arbetet med Corporate Citizenship på Accenture, diskuterar det ansvarsfulla företagandet och vinstmaximering. Går dessa att kombinera i dagen värld?

Emma Sjöström, ekonomie doktor vi Handelshögskolan i Stockholm, berättar om påverkansfaktorer på företagen, hur man kan ta mer ansvar för hållbarhetsfrågor samt ger en överblick över framtidstrenderna inom SRI-området.

Tomas Brytting, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, fokuserar på ekonomutbildningarnas faktiska upplägg - får man verkligen de verktyg man behöver för att klara de etiska frågorna?

Den Framtida Civilekonomen

Tema: Etik
Tid: 6 oktober 08 .30 - 16.00
Plats: Citykonferensen, Hötorget, Stockholm

För fullt program och anmälan besök www.sero.nu/dfc

Kontakt

Anna Bergkvist
Ordförande Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation
070 - 578 00 64

Benny Johansson
Förbundsdirektör Civilekonomerna
070-266 27 59

Sveriges Ekonomföreningars riksorganisation (S.E.R.O.) är sedan 1975 en paraplyorganisation 
för ekonomföreningar och -kårer. Vårt mål är att öka de svenska ekonomstudenternas 
konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Vi ska vara en resurs för våra medlemmar samt på ett 
nationellt plan driva utbildningspolitiska frågor gentemot beslutsfattare.