Grafiska Företagen

Etiketten – viktig i din kommunikation

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 16:22 CEST

Etiketten kommer ibland i sista hand när ett företag utvecklar en ny produkt. Det är smartare – och billigare – att ha med etiketten tidigt i produktutvecklingen. Nu finns en uppdaterad version av handboken ”Etiketten i fokus”.

I den nu uppdaterade handboken ”Etiketten i fokus” finns tips på vad kunder och tryckeriets kontaktperson bör tänka på när man diskuterar en etikettproduktion. Det viktigaste är att tryckeriet på ett tidigt stadium får veta hur en etikett ska användas. Det handlar om allt från vilken yta den ska sitta på, i vilken miljö den ska appliceras och vad den ska tåla.

Handboken är framtagen av Etikettgruppen och Nordemballage. Etikettgruppen är en branschförening inom Grafiska Företagen som företräder företag som tillverkar och säljer etiketter i Sverige.

Beställ etiketthandboken på: boken.packnews.se.

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.