Lunds universitet

Etikprövning av forskning som avser människor

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 20:29 CET

Från den 1 januari 2004 gäller en ny lag om etikprövning av forskning som avser människor. Den omfattar naturligtvis forskning på levande personer, men också t.ex. forskning på avlidna och biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter.

Den här webbplatsen sammanfattar de nya reglerna och presenterar den organisation som tillämpar dem.

De viktigaste förändringarna från 2004 blir att en central och sex regionala nämnder för etikprövning inrättas som fristående myndigheter. En avgift tas ut för varje ansökan. Avgiften ska betalas av forskningshuvudmannen.