Kristdemokraterna, KD

Etiska koder ett måste för svenska företag i Kina

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 09:37 CEST

- Det är bra att den socialdemokratiska regeringen besöker Kina och fortsätter en politisk dialog med den kinesiska regeringen. Men vad tänker socialdemokraterna göra för att svenska företag i Kina verkligen följer uppsatta riktlinjer för att främja mänskliga rättigheter i arbetslivet?

Det säger riksdagsledamot Rosita Runegrund, Kristdemokraterna, i en skriftlig fråga på torsdagen till utrikesminister Laila Freivalds inför hennes resa till Kina.

Nyligen besökte Kinas utrikesminister Sverige och svenska företag. Den 20-25 juni besöker utrikesminister Freivalds Kina med målet att fördjupa dialogen länderna emellan. Det är bra.

Handelsutbyte är enligt oss kristdemokrater en mycket viktig del av Kinas politiska utveckling. Därför gladde vi oss över den socialdemokratiska regeringens initiativ från mars 2002, ”Globalt ansvar”, som syftar till att uppmuntra svenska företag att följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag och principerna i FN:s Global Compact. Kort uttryck; att främja mänskliga rättigheter i arbetslivet.

För utländska företag har Kina en enorm marknadspotential. Alla vill ha en del av kakan. Vi ser därför med ett visst mått av oro på svenska och andra länders företags verkliga vilja att efterleva de internationella riktlinjer som ska främja mänskliga rättigheter. Kommer t.ex. de låga lönernas vinster gå före rätten till facklig organisering? Därför har jag frågat utrikesminister Freivalds vad hon tänker göra för att inte bara uppmuntra svenska företag att ta sitt sociala ansvar i Kina, utan också kontrollera att så görs. Risken är stor att den politiska utvecklingen i Kina av omvärlden tillåts släpa efter när den ekonomiska tillväxten tilltar allt mer. Då har dialogen misslyckats helt.

För mer information:

Rosita Runegrund
Telefon: 08-786 4735
Mobil: 070-343 97 68
Fax: 0304-67 87 38
E-post: rosita.runegrund@kristdemokraterna.se


Niclas Thorselius
Telefon. 08-786 56 80
Mobil. 070-595 81 51
E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se