SWEDMA

Etiska regler utökas till att även gälla mobiltelefoni

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2014 09:00 CET

För att möta marknadens och privatpersoner behov i en värld som blir alltmer mobil, har branschorganisationen SWEDMA beslutat att låta de etiska reglerna för försäljning, marknadsföring och insamling via telefon, även omfatta mobiltelefoner. Beslutet ligger i linje med Föreningen NIX Telefons beslut tidigare i år att införa möjligheten för privatpersoner att spärregistrera sin mobiltelefon för sälj- och marknadsföringssamtal.

Inom en snar framtid kommer vi inte längre att göra skillnad mellan olika slags telefoni beroende på vilket nät samtalet distribueras i. I viss mån är det så redan i dag – utvecklingen för våra telefoner, från Televerkets lånetelefoner till dagens smarta personliga kommunikationsenhet, är förstås oerhört omfattande. Vårt förhållande till telefonen har ändrats i en liknande utsträckning, i dag saknar vissa hushåll och många företag helt och hållet fast telefoni. I stället använder man uteslutande mobiltelefon, i väldigt hög utsträckning via så kallade smart phones.

Det är uppenbart att våra telefonibeteenden starkt har förändrats under de senaste 10–15 åren. Det är ett av skälen till varför branschorganisationen SWEDMA beslutat att revidera sina etiska regler för försäljning, marknadsföring och insamling via telefon och låta dem även omfatta mobiltelefoni, vilken tidigare undantagits. Beslutet innebär att samtal till mobiler i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte ska ske på samma premisser som i dag gäller för fastnäts- och IP-telefoni.

– När gränserna mellan olika typer av telefoni suddas ut, blir det märkligt med flera olika regelverk. Vi måste fånga in den teknik som blivit mer eller mindre standard för telefonburen kommunikation. Därför har vi sett över branschreglerna, med tydlighet som ledmärke, så att de ska vara enkla att förstå och att följa. Eftersom branschorganisationen Kontakta redan reviderat sina etiska regler blir det också märkligt att ha två olika uppsättningar regler på samma marknad, menar Tore Thallaug, vd för SWEDMA, bransch- och intresseorganisationen för direkt och interaktiv marknadsföring. 

Revideringen av de etiska reglerna för telefonförsäljning pågår just nu och kommer att publiceras så snart arbetet är klart. Förändringen kommer att träda i kraft 2014-02-10. De uppdaterade etiska reglerna kommer att finnas tillgängliga på SWEDMAs hemsida, swedma.se, i samband med att de träder i kraft.

– Det här är ett steg i rätt riktning, en anpassning till både den tekniska utvecklingen och vårt förändrade beteende som telefonikonsumenter, säger Tore Thallaug.

Föreningen NIX Telefon har tidigare i år gjort det möjligt för privatpersoner att spärregistrera sin mobiltelefon – mer information om tillvägagångssätt, förutsättningar m m finns på nixtelefon.org.


Sedan 1968 är SWEDMA bransch- och intresseorganisationen för dig som arbetar med direkt eller interaktiv marknadsföring. Vi arrangerar seminarier, utbildningar, resor, skapar debatter och jobbar med påverkansarbete och god sed för branschen. Vi arrangerar även tävlingen och seminariedagen Guldnyckeln. Där belönas bra direktmarknadsföring efter kriterierna strategi, kreativitet och resultat. Mer information om SWEDMA finns på swedma.se och om Guldnyckeln på guldnyckeln.se.