Rikspolisstyrelsen

Etiskt råd inrättat inom Polisen

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 15:11 CEST

Regeringen har nu inrättat det Etiska råd inom Polisen, som Rikspolisstyrelsen tidigare föreslagit.

Till ordförande i rådet har förre Justitiekanslern Hans Regner utsetts. Övriga ledamöter är Shirin Ahlbäck Öberg, fil. dr. i statskunskap, Karin Johannisson, professor, Olof Kleberg, journalist och ledamot i Vetenskapsrådets etikkommitté samt Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet.

Det Etiska rådets uppgift är att belysa polisiär verksamhet från etisk synpunkt. Det kan till exempel handla om utrustning och arbetsmetoder med anknytning till våldsanvändning eller principiella frågor där integritetsaspekten är viktig.

Etiska rådet kan också bidra till att etikfrågor i allmänhet får en ännu större uppmärksamhet inom polisen.

Staffan Kellerborg
Rikspolisstyrelsen