Örebro Rättighetscenter

Etnisk diskriminering vid rekrytering till boende för ensamkommande flyktingbarn

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2011 15:30 CEST

Trots goda meriter och kvalifikationer blev en man med utländsk bakgrund inte kallad till anställningsintervju på ett boende för ensamkommande flyktingbarn.  Ett antal personer med betydligt sämre meriter, men med svenskt ursprung, blev dock kallade till intervjuer. Örebro Rättighetscenter konstaterade i sin utredning att det funnits stora brister i kommunens rekryteringsförfarande och att de brutit mot Diskrimineringslagen. Rättighetscenter och den berörda kommunen har nu ingått en förlikning som ger mannen diskrimineringsersättning på 25 000 kronor.

Diskrimineringen inträffade då en kommun i Örebro län sökte personal till ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Trots att mannen var behörig och hade många års yrkeserfarenhet motsvarande de efterfrågade kvalifikationerna blev han inte utvald för intervju. Kommunen kallade istället ett antal andra personer utan vare sig erfarenhet eller gymnasial utbildning.

 Efter att mannen fått besked om att tjänsten tillsatts kontaktade mannen Örebro Rättighetscenter. Mannen misstänkte själv att det var hans etniska bakgrund som var orsaken till att han aldrig fick komma på intervju, men vände sig till Rättighetscenter för att få frågan utredd.

 – I vår bedömning utgick vi dels från innehållet i annonsen och dels från meriterna hos de som kallats till intervju såväl som vår klients meriter. Vid en jämförande granskning konstaterades att han i förhållande till flera av de kallade hade betydligt bättre meriter, säger Admela Tafro, juridiskt ansvarig på Örebro Rättighetscenter. 

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) får arbetsgivare inte diskriminera den som gör en förfrågan om eller som söker arbete. Rättighetscenters utredning visade att klienten med sina goda kvalifikationer missgynnats då han inte blev kallad till anställningsintervju. Om en arbetssökande på grund av någon av diskrimineringsgrunderna missgynnas i förhållande till annan i jämförbar situation är detta diskriminering. Det är då upp till arbetsgivaren att göra gällande att missgynnandet inte haft med en sådan grund att göra, vilket kommunen i detta fall inte kunnat påvisa.

– Inte bara är det här förbjudet enligt diskrimineringslagen, men det är också tragiskt att se kompetenta människor bli förbisedda på grund av deras etniska tillhörighet, säger Admela Tafro.

 

Kontakt:

Admela Tafro, juridiskt ansvarig, Örebro Rättighetscenter

Tel: 019 -18 40 18

E-post: admela.tafro@rattighetscenter.se