Söderlund & Co AB

Ett 150 årigt K-märkt konsulthus i centrala Borås som hamnat mitt i framtiden

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2012 17:32 CEST

En känd fastighet i Borås Stad som nästa år fyller 150 år.

Borås Öfwre Station byggdes redan 1863 och invigdes högtidligt av Kung Karl XV. En byggnad som alla Boråsare känner till. År 2008 förvärvades fastigheten av Hydriakoncernen i Borås, och totalrenoverades. Idag är det full aktivitet i Borås Öfwre Station, och även om byggnaden nästa år fyller 150 år, så är det man finner vid ett besök inne i byggnaden långt ifrån gammaldags. Här verkar idag ett antal företag som erbjuder sina kunder modernaste teknik och lösningar. I många fall med imponerande spjutspetskompentens, och i framkant i utvecklingen inom sina respektive branscher.

Hydria Intressenter med fyra framåtsträvande konsultföretag i framkant i respektive bransch

I fastigheten Borås Öfwre Station hittar du idag ett antal företag i Hydriakoncernen. Hydria Intressenter AB är den del av Hydriakoncernen där koncernens konsultföretag samlats. Här finns idag fyra tjänsteföretag med olika affärsidéer, samtliga med kompetens och tjänster som ligger i framkant i sina respektive branscher.

Switch IT AB erbjuder sin kunder avancerad IT-tjänster. Allt från hård och mjukvarulösningar till affärsystem och hostade serverlösningar. Man erbjuder kunderna traditionell hjälp med IT-drift, serverövervakning, teknikerstöd, lagringsmöjligheter och tekniklösningar, men har också programmerare som utvecklar logistiklösningar, anpassar affärssystem, och gör moderna kommunikationslösningar inom både IT och telefoni.

Skogspartner Sverige AB är ett konsultföretag med högskoleutbildade jägmästare och skogsmästare som erbjuder rådgivning, analyser och skogsbruksplaner til mark och skogsägare i hela Sverige. Man har också investerat i helt ny spjutspetsteknik för UAS-analyser med förarlösa flygplan för flygfotografering och analys av skog och mark. En avancerad teknik som till helt nyligen primärt använts för militära ändamål, men nu hittat civila tillämpningar. Den nya UAS-tekniken kombinerad med IR-fotografering används för detaljplanering, entreprenadplanering, skadedokumentation, markvolymberäkningar och topografiska analyser och beräkningar. 

Eyeform AB är den personliga reklambyrån i Borås som sedan 15 år specialiserat sig på grafisk design av hög kvalité, katalogproduktion och web- och sociala media lösningar förutom traditionella byråtjänster. Den riktiga spjutspetskompetensen finns inom avancerad retusch där Eyeform idag är mycket efterfrågade för vissa typer av bilder där man önskar ett starkt bildspråk, och byrån har också mycket goda kunskaper inom förpackningsindustrin och inom tekniska konstruktioner som behöver illustreras, med hela 15 års erfarenhet av sådana uppdrag.

Mediacad CGI AB är ett spännande snabbväxande företag i en extremt smal nisch. Mediacad har specialiserat sig på tjänster för bostadsmarknaden och industri genom produkt- och process visualisering. Man erbjuder visualiseringslösningar i 2D eller 3D, där man kan visulisera idéer eller ritningar till bildformat av extrem hög kvalitét och realism. Exempel på tillämpningsområden är idag inom fastighetsbyggnation, där man vill visa slutresultatet för tilltänkta kunder innan fastigheten är färdigbyggd eller inom produktutveckling där man vill se den färdiga produkten innan man investerar i maskiner och prototypproduktion och generellt inom design där man vill prova olika ytor eller kulörval innan man har fysiska prover tillgängliga. För tillverkningsindustrin handlar visualisering ofta om att visa upp produkter eller förklara funktion. När traditionellt foto inte räcker till eller blir för dyrt är 3d-visualsering ett utmärkt alternativ.

150 år gammalt K-märkt konsulthus i centrala Borås som hamnat mitt i framtiden

Borås Öfwre Station som för några år sedan låg lite "vid sidan om" i Borås, har hamnat mitt i den mest spännande och expansiva delen av Borås Stad. Detta i och med Borås Högskola som ligger vägg i vägg med stationen, och nya Simonsland som tar mer och mer form för varje dag som går, som byggs på andra sidan gatan. 2013 planeras Textilhögskolan flytta in på Simonsland, och samtidigt skall de första av totalt 160 nya studenlägenheter invigas av Bostäder i Borås AB i Simonsland. Det är med andra ord upplagt för festligheter utan dess like. Dels nyinvigningar och nyinflyttningar på ena sidan Skaraborgsvägen, och ett 150 års kalas på den andra sidan. Samtliga i vackra fastigheter som förenar Borås histora med dess nutid och framtid.

Not: Borås Öfwre Station finner du på Skaraborgsvägen 6, mitt emellan Stora Torget och Knalleland i centrala Borås

En pressrelease från Söderlund & Co AB - Vi får ditt företag att synas på nätet