Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Ett år av blodsutgjutelser i Syrien - Ryssland manas att stödja FN:s åtgärder

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 05:58 CET

Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan. Foto: Magnus Aronson

Idag uppmärksammas ettårsdagen av våldet i Syrien. Organisationer och kända personer världen över kräver att Ryssland stöder FN:s säkerhetsråds insatser för att få slut på krisen. 

En koalition av 200 icke-statliga organisationer från 27 länder, bland dem Svenska kyrkan och Human Rights Watch, kräver att FN:s säkerhetsråd omedelbart enas kring en resolution med krav på den syriska regeringen. Man kräver ett stopp för den urskillningslösa granatelden mot civila bostadsområden och andra kränkningar av internationell rätt, att man upphör med godtyckliga arresteringar och ger sjukvårdspersonal, journalister och människorättsövervakare omedelbart tillträde.

– Under ett helt år har dödssiffran i Syrien stigit till fasansfulla 9 000 döda, däribland hundratals barn.  Det är dags att världen enas bakom effektiva åtgärder för att sätta stopp för detta nu säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.

Världen över ställer sig aktivister och kända personligheter bakom uppmaningen från det internationella samfundet att enas för Syrien och stoppa ett års blodsutgjutelser.

Några av världens populäraste twittrare, som den indonesiska skådespelaren @SherinaMunaf, sångerskan @NellyFurtado och skådespelaren @StephenFry kommer att sprida budskapet i en twitterkampanj som kommer att nå flera miljoner människor.

  – Ryssland och Kina har två gånger blockerat åtgärder i säkerhetsrådet, vilket Assad anser ger honom rätt att döda. Moskva och Peking måste upphäva det diplomatiska skyddet av syriska övergrepp och kräva ett stopp på urskillningslös granateld och attacker på fredliga demonstranter, säger Kenneth Roth, chef för Human Rights Watch.

Koalitionen kräver följande: 

  1. Att FN:s säkerhetsråd snarast antar en resolution med krav på att den syriska regeringen omedelbart sätter stopp för den urskillningslösa granatelden och attackerna på fredliga demonstranter
  2. Att det internationella samfundet ger FN:s särskilda representant för Syrien, Kofi Annan, sitt fulla stöd, bl.a. för att få Ryssland och Kina att ansluta sig till ett FN-initiativ för att få slut på krisen
  3. Att den syriska regeringen och andra väpnade grupper garanterar humanitära organisationer fullständigt och obehindrat tillträde till alla delar av landet där det finns ett behov, i enlighet med internationell rätt
  4. Att gruppen ”Syriens vänner” håller sina löften från Tunis om finansiering för humanitärt bistånd

 – Det syriska folket har genomlevt ett år av brutalitet och blodsutgjutelse medan världen passivt sett på. Vardagslivet har stannat upp i de angripna områdena – sjuka och skadade kan inte få vård, barnen kan inte gå till skolan och de gamla saknar vatten och el. Det är barbariskt. Det internationella samfundet måste gå samman för att hjälpa syrierna att få slut på övergreppen, säger Erik Lysén.

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.