E.ON Sverige AB

Ett år av dialog

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 14:41 CET

För ett år sedan inleddes den breda dialogen för säker elförsörjning på landsbygden mellan E.ON och en rad av landsbygdens företrädare. Resultaten av vårens dialog presenterades i Växjö under sommaren 2005. Vad har blivit av slutdokumentets löften? Vilka framsteg har gjorts?

Ja, detta ska diskuteras vid ett uppföljningsmöte där alla parter åter bjudits in den 14 mars, på dagen ett år efter första mötet.

Media hälsas välkomna att efter mötet träffa deltagarna.

Tid: Tisdagen 14 mars klockan 13.00

Plats: Quality Hotel, Konserthuset, Växjö

Anmälan: Till Karin Wiberg, telefon 040 - 25 56 32, eller karin.wiberg@eon.se

Inbjudna till mötet är företrädare för Ljungby, Växjö och Älmhults kommuner, länsstyrelsen Kronoberg, Krisberedskapsmyndigheten, LRF, Glesbygdsverket, Energimarknadsinspektionen samt företag.

Mötet leds av E.ON Sveriges koncernchef Lars Frithiof.

Utsänt av:
E.ON Sverige AB (Publ)
Kommunikation
Johan Aspegren


Med vänlig hälsning/With kind regards
Laila Klintesten

KLF Kommunikation/Corporate Communication
T +46 40 25 54 62
F +46 40 97 05 91
M +46 708-24 46 89
laila.klintesten@eon.se

E.ON Sverige AB
Carl Gustafs väg 1
SE-205 09 Malmö
www.eon.se