Japanska Ambassaden

Ett år efter den stora jordbävningen i östra delen av Japan

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 17:28 CET

Japanska ambassaden i Sverige skulle vilja framföra följande meddelande till Sveriges regering och det svenska folket ett år efter den stora jordbävningen i östra delen av Japan.

Därför välkomnar Japanska ambassaden önskemål från svensk media om att få en intervju med ambassadens ledning. Kontakta gärna pressavdelningen för mer information (kontaktinformation finns i slutet av pressmeddelandet).

1. Återhämtningen och återuppbyggnaden efter katastrofen

 • Antalet avlidna i den stora jordbävningen som skakade Japan i mars förra året är 15 854, och över 3 000 personer saknas fortfarande (mars 2012).  Våra tankar går till jordbävningens offer och alla som lider från effekterna av naturkatastrofer runt om i världen.
 • Japans återuppbyggnad efter katastrofen har sett stadiga och anmärkningsvärda framsteg. Japan vill återigen uttrycka sin uppskattning för det varma stöd eller ”Kizuna” (vänskapsband) som Sverige har visat.
 • Hjälp från Sverige kom via många kanaler, både från regeringen och folket.  Förutom hjälp genom EU, fick vi 10 000 par handskar, 296 par gummistövlar och 7 125 filtar från den svenska regeringen. Dessa distribuerades till de drabbade områdena såsom prefekturerna Miyagi och Ibaraki.
 • Japans ekonomi har återhämtat sig efter jordbävningen och leveranskedjorna är återställda.  Tillväxttakten uppskattas bli 2,0 procent år 2012 jämfört med minus 0,9 procent år 2011 (OECD). 
 • Budgeten som behövs för återhämtningen under de närmaste 10 åren uppskattas vara cirka 23 biljoner japanska yen (motsvarar 1,9 biljoner svenska kronor).  Den japanska regeringen har redan anslagit 19 biljoner japanska yen (motsvarar 1,6 biljoner svenska kronor) som behövs för återhämtningsprocessen under de närmaste 5 åren.
 • Japan välkomnar investeringar från utlandet och resor till Japan, vilka kommer att bidra till återuppbyggnaden. Med sina många kulturella och kulinariska upplevelser och en rad utomhusaktiviteter fortsätter Japan att vara ett lockande resmål för utländska turister.  I detta sammanhang vill vi nämna att svenska utrikesdepartementet har tagit bort sin tidigare avrådan angående resor till Japan. 

2. Insatser i världssamfundet

 • För att återgälda allt stöd som vi har fått från världssamfundet, kommer Japan att främja ”substantial diplomacy” och fortsätta att bidra aktivt genom sitt officiella bistånd och andra medel för att uppnå ”human security” genom den totala tillväxten i världen.
 • Trots den stora katastrofen står Japan fast vid att genomföra sina redan utlovade internationella åtaganden.
 • Till exempel har Japan börjat skicka sina självförsvarsstyrkors ingenjörstrupper till FN-insatsen i Sydsudan. I sitt förslag till 2012 räkenskapsårs budget har Japan satt fart på sina försök att vända trenden av minskande budget till sitt officiella bistånd, vilket har krympt till hälften över de senaste 14 åren.
 • Japan, som är ett land med god återhämtningsförmåga, kommer att förvandla utmaningar till möjligheter när det gäller olika frågor, till exempel återhämtning och återuppbyggnad efter katastrofer, riskminskning vid katastrofer, övergång till ”grön ekonomi”, minskande födelsetal och det åldrande samhället, samt ekonomiskt samarbete på hög nivå.  Genom att bli ”en förlöpare som tar itu med dessa utmaningar”, kommer Japans bidrag till världen att bli en modell som andra kan ta del av.

 3. Energipolitik

 • Japan granskar sin energipolitik från grunden efter den stora jordbävningen. Efter omsorgsfull dialog med olika personer i landet kommer Japan att formulera en ”Innovativ strategi för energi och miljön” som beräknas vara färdig sommaren 2012.
 • Genom att utnyttja sin avancerade energi- och miljöteknologi, kommer Japan att presentera spjutspetsmodeller för energiskapande, energilagring och energisparande till världen.
 • Japan kommer att bidra till den gröna utvecklingen i världssamfundet samt bidra till ett lågkoldioxidsamhälle genom internationella ramverk och officiellt bistånd.

 4. Olyckan i TEPCOs kärnkraftverk Fukushima 1

 • Reaktorerna i kärnkraftverket Fukushima Daiichi (betyder nummer 1), tillhörande Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), har nått en status som motsvarar en kall avstängning (”cold shutdown”) den 16 december 2011, och har därmed satt stopp för olyckan. Icke desto mindre kommer man att fortsätta kämpa för att vidta olika åtgärder såsom att återuppbygga levnadsmiljön för de drabbade.
 • Japan kommer att ta sitt ansvar att dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar från olyckan till världssamfundet. Japan kommer också att fortsätta bidra till att öka kärnkraftssäkerheten i världen.
 • Som en del av sina ansträngningar kommer Japan tillsammans med IAEA att vara värd för ett internationellt toppmöte angående kärnkraftssäkerhet någon gång under andra halvan av året.

För mer information om möjligheten att göra en intervju, kontakta gärna:

Japanska Ambassaden
Pressavdelningen
Tel: 08-579 353 00