Vänsterpartiet

Ett år efter den tillfälliga asyllagen

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 15:04 CET

Pressinbjudan till hearing
Ett år efter den tillfälliga asyllagen

Onsdagen den 15 november är det ett år sedan den tillfälliga asyllag som gällde fram till 31 mars trädde ikraft. Med anledning av årsdagen arrangerar vänsterpartiets riksdagsgrupp en hearing om svensk flyktingpolitik.

Riksdagens ledamöter och tjänstemän har bjudits in att tillsammans med asylsökande diskutera den tillfälliga lagens genomförande och om hur svensk asyl- och flyktingpolitik härefter behöver förändras.

Den tillfälliga asyllagen var ett viktigt erkännande av bristerna i den rättsosäkra och inhumana asylprocessen, och den har medfört att drygt 17 000 personer fått upprättelse och uppehållstillstånd i Sverige. Samtidigt har ca 13 000 personer fått avslag. Detta har i åtskilliga fall skett genom en alltför restriktiv tillämpning och även i strid med lagstiftningens intentioner. Många av dessa personer lever nu återigen gömda.

Tid: onsdag 15 november kl. 10-12
Plats: L4:17

För mer information kontakta:
Kalle Larsson, riksdagsledamot (v), 070-343 96 74
Sofia Johansson, politisk sekreterare, 0739-061221
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64