Svenska Burmakommittén

Ett år efter valet – Lång väg kvar till demokrati och fred i Burma

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 13:26 CET

Möjligheterna för internationella påtryckningar har minskat trots att Burma har en lång väg kvar till full respekt för de mänskliga rättigheterna, demokrati och fred. Det skriver Svenska Burmakommittén i Sydsvenskan idag.

Imorgon, den 8 november, har ett år gått sedan det historiska valet i Burma då landets demokratiska opposition tog hem en överlägsen valseger. Militären som styrt landet i årtionden lämnade efter sig ett Burma som präglas av människorättsbrott, etniska och religiösa motsättningar liksom väpnade konflikter.

När den folkvalda regeringen tillträdde i april i år var det ett stort och viktigt steg i Burmas demokratiseringsprocess. Men militären har fortsatt stort politiskt inflytande. Landets odemokratiska grundlag garanterar dem en fjärdedel av alla parlamentsplatserna och kontroll över försvars-, inrikes- och gränsområdesdepartementen. Detta innebär att militären kan fortsätta kränka de mänskliga rättigheterna vilka alltså står utanför den nya regeringens kontroll.

När regeringen, ledd av National League for Democracy, tillträdde frigavs ett hundratal politiska fångar. Men fortfarande är aktivister i frågor kring religionsfrihet, landrättigheter och arbetares rättigheter fängslade. Många aktivister anser att de har mindre möjlighet att göra sina röster hörda under National League for Democracy och landets inofficiella ledare Aung San Suu Kyi än under den förra regeringen.

Även många minoritetsgrupper lever under fortsatt förtryck. Särskilt svår är situationen för rohingya, en till största delen muslimsk och statslös folkgrupp som förföljts i decennier. Den nya regeringen brottas med den starka interna opinionen som ser rohingya som illegala invandrare från Bangladesh. I delstaten Rakhine, där omkring en miljon rohingya lever, har i höst omfattande oroligheter brutit ut. Tusentals personer har tvingats fly från sina hem och biståndsorganisationer har inte kunnat nå fram med hjälpsändningar av mat och mediciner. Orsaken är att militären har blockerat områdena.

Den humanitära situationen i norra Burma är också sämre än på flera år. Civila har blivit offer för militärens attacker mot olika minoritetsgrupper. I september rapporterade FN att det finns omkring 100 000 internflyktingar i delstaterna Kachin och Shan och många av dem är i behov av humanitär hjälp. Men under oktober har militären hindrat hjälpsändningar från att nå fram.

När resultatet stod klart efter Burmas val för ett år sedan fanns det många skäl till hopp. Men utvecklingen sedan dess visar att situationen fortfarande är svår och till och med har förvärrats i vissa delar av landet. Trots det har viktiga internationella aktörer, såsom FN och EU, övergett flera av de påtryckningsmekanismer som använts mot tidigare militärregimer för att uppnå bättre förhållanden i landet. Till exempel beslutade EU tidigare i höst att inte lägga fram en resolution i FN:s generalförsamling om situationen för de mänskliga rättigheterna i Burma. Flera länder vill dra in FN:s specialrapportör för människorättssituationen i Burma, eller ändra uppdraget så att det fokuserar mer på teknisk hjälp till regeringen och inte på läget för mänskliga rättigheter i landet.

EU har också gradvis släppt sina sanktioner mot Burma. Idag kvarstår enbart ett vapenembargo och förbud mot handel och service som bidrar till förtryck av befolkningen. USA har gått ett steg längre och släppt alla tidigare sanktioner mot Burma.

Sammantaget har möjligheterna för internationella påtryckningar minskat trots att Burma har en lång väg kvar till full respekt för de mänskliga rättigheterna, demokrati och fred.

- Den internationella dialogen med Burma får inte avstanna nu efter att landet fått en folkvald regering. Även om Burma befinner sig i ett nytt skede måste omvärlden fortsätta att arbeta för att landets allvarliga situation när det gäller mänskliga rättigheter ska förbättras och främja demokrati och fred, säger Kristina Jelmin, verksamhetsansvarig vid Svenska Burmakommittén.

Texten publicerades i Sydsvenskan 2016-11-07 "Militären i Burma kränker mänskliga rättigheter"

Kontakt:

Johanna Kvist, Informationsansvarig Svenska Burmakommittén

0737-788138, johanna@burmakommitten.org