Luftfartsverket, LFV

Ett år med nya flygledningssystemet: – Erfarenheterna är mycket goda!

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 09:51 CET

– Erfarenheterna av det nya flygledningssystemet, Eurocat 2000E, är mycket goda, säger Thomas Allard, chef för division Flygtrafiktjänsten i LFV, på årsdagen av driftsättningen.

Arbete pågår nu med att anpassa hela det svenska luftrummet till det nya systemet. I sommar ska luftrumssektorerna i Norrland integreras i det nya systemet och våren 2007 planeras samma sak ske med tornet och terminalkontrollen på Landvetter, vilket skapar förutsättningar för rationalisering.

Samtidigt fortsätter LFV att uppgradera systemet och förbättra det ytterligare. På sikt planeras uppgraderingen ske tillsammans med flygtrafiktjänsterna på Irland och i Danmark, som använder respektive ska använda samma system. Undertecknandet av ett avtal kring detta planeras ske i slutet av mars.

– Det nya systemet fungerar som vi förväntat oss, motsvarar de krav vi ställt på det och ger den kapacitet i flygledningen som kunderna efterfrågar, säger Thomas Allard Vi fortsätter nu arbetet med att förbättra systemet ytterligare och ta vara på alla möjligheter att effektivisera flygtrafikledningen.

Det var en historisk händelse när flygtrafikledningen ersatte det gamla systemet med ett helt nytt och mycket avancerat system i de nya kontrollcentralerna i Stockholm och Malmö. Trots att det var ett mycket stort steg gick driftsättningen helt odramatiskt och enligt noggrant uppgjorda planer.

Efter en viss neddragning av kapaciteten under en kort övergångstid efter driftsättningen den 19 mars 2005 kunde trafiken gå upp i normal omfattning. Personalen hade fått en omfattande utbildning i det nya systemet och upplevde det mycket positivt att få börja använda det operativt.

Eurocat 2000E, som är ett av de mest moderna systemen i världen, möjliggör kontinuerliga förbättringar och effektiviseringar av flygtrafikledningen. Systemet är en förutsättning för att kunna ta hand om mer trafik på Arlanda under trafiktopparna. En av de åtgärder som vidtogs i höstas var en ny dubbelled för den växande trafiken över Östersjön, vilket förkortar flygvägarna och minskar utsläppen.

För ytterligare information, kontakta Kenneth Johansson, chef för affärsområde En Route i division Flygtrafiktjänsten, telefon: 011-19 20 95, mobil: 0708-62 78 62.

Luftfartsverket
LFV Koncerninformation