Landstinget Sörmland

Ett år med vårdgarantin: Allt bättre resultat i Sörmland

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 14:51 CET

Sedan den utvidgade vårdgarantin trädde i kraft för ett år sedan har antalet patienter som väntar på nybesök hos specialist minskat med 20 procent i Sörmland. Knappt 1 000 patienter – 31 procent färre än för ett år sedan - väntar på behandling, varav drygt en tredjedel, 39 procent, har väntat längre än de 90 dagar som vårdgarantin föreskriver.

– Vi uppfyller inte vårdgarantin helt än, men är på god väg, det är ett seriöst och kontinuerligt arbete som pågår och ska fortsätta för att successivt förbättra kvaliteten och tillgängligheten, säger Anne Genander, projektledare.

Inom ortopedin och kirurgin i Sörmland, som hade störst problem med långa väntetider, är läget ljusare idag.
– Tidigare kunde patienter få vänta i mer än ett år på ny höft- eller knäled. Nu väntar 35 procent färre patienter på ortopedisk behandling och 45 procent färre på kirurgisk. Drygt 50 patienter har väntat längre än 90 dagar på ny höftled och ungefär lika många på ny knäled.

Förutom genomgång av väntelistorna har arbetet med vårdgarantin tagit fasta på förbättrade rutiner när det gäller remisser och väntelistor, gemensamma medicinska indikationer för behandling inom olika diagnosgrupper och en lång rad förbättringsarbeten för snabbare och effektivare processer.
– Ett 50-tal olika genombrottsprojekt har genomförts hittills och det arbetet fortsätter, säger Anne Genander. Målet är att kunna ge patienterna en tid för behandling direkt vid första besöket hos specialist.

Mätningar av tillgänglighet och kvalitet i alla landsting – Öppna jämförelser - visade att Sörmland är bland de bästa i landet kvalitetsmässigt när det gäller knä- och höftoperationer, bröst- och prostatacancer och inom förlossningsvården.

Landstingets mätningar av telefontillgängligheten i primärvården visar att fem av 22 vårdcentraler klarade att ta emot 90 procent av samtalen per dag under de nio första månaderna. Vid senaste mätningen i september nådde tio vårdcentraler det målet, en tydlig förbättring.
– Primärvården är hårt belastad och har ett tufft uppdrag, men det pågår många förbättringsarbeten, bl a har Nävertorps vårdcentral i Katrineholm lyckats väldigt bra med att förbättra sin tillgänglighet genom att se över patientflöden och anpassa bemanningen, säger Ann Genander.

För mer information kontakta
Ann Genander, hälso- och sjukvårdssekreterare, Utvecklingsenheten Hälso- och sjukvård, tel 0155 - 24 55 35, mobil 070-550 24 60Fakta om vårdgarantin, 0-7-90-90:
0 – Primärvården ska erbjuda kontakt i telefon eller på plats samma dag
7 – Om läkarbesök inom primärvården behövs ska det kunna erbjudas inom högst sju dagar.
90 – Efter beslut om remiss/vårdbegäran ska ett besök inom den specialiserade vården kunna erbjudas inom högst 90 dagar efter beslutsdagen.
90 – Efter beslut om behandling ska denna kunna erbjudas inom högst 90 dagar.