Bixia

Ett år senare med elområdesindelning

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 08:30 CET

Den 1 november har den svenska elmarknaden varit indelad i fyra elområden i ett år. Bakgrunden är kapacitetsbrist med mer konsumtion än produktion i söder och vice versa i norr. Inför iscensättandet fanns skepsis och oro både bland branschens aktörer och bland elkunderna.

Periodvis var det också överföringsbrist jämte låg produktion till följd av kärnkraftsrevisioner och lite vindproduktionen som drev upp priserna i elområde Malmö.

– Men fulla vattenmagasin gav låga elpriser generellt sett i Norden under året. Ett läge som även södra Sverige dragit nytta av, säger Anders Engkvist, analyschef på Bixia Energy Management

Skillnaderna minskar i framtiden

Tanken med indelningen i fler elområden i Sverige är att tydligt visa både begränsningar i överföringskapaciteten och geografiska obalanser i produktionen. Skillnaderna kommer dock att minskas i takt med att överföringskapaciteten inom Norden successivt ökar i takt med att nya ledningar byggs.

Nederbörd och svag konjunktur har pressat ned elpriset
Vid införandet av de fyra elområdena i Sverige fanns det en samlad mängd vatten och snö i de nordiska magasinen på drygt två terawattimmar, alltså ett mindre överskott. Det milda och blöta vädret har fortsatt sedan dess. Senaste året har systempriset, det nordiska elpriset, legat på cirka 27 öre per kilowattimme att jämföra med året innan som hade avsevärt mindre mängd nederbörd då priset hamnade på 47 öre per kilowattimme.

– Ett nederbördsrikt år, ett så kallat våtår, får vi höga nivåer i vattenmagasinen med mycket vattenproduktion som är ett relativt billigt produktionsslag och lägre priser som följd. Utöver detta har även den svaga konjunkturen hållit nere priserna det senaste året, Säger Anders Engkvist.

Inte så dyrt som väntat söder

Trots en generellt sett lägre prisbild har det stundtals varit dyrare i elområde Malmö jämfört med det nordiska elpriset. Orsakerna har varit flera. Bland annat har priset i elområde Malmö legat högre under perioder med lägre kärnkraftstillgänglighet.

Utöver detta har underhåll och reparationer av ledningar lett till en minskad överföring, vilket i sin tur gett ett högre elpris i södra Sverige.

– I snitt under det senaste året har elpriset i elområde Malmö legat 3 öre per kilowattimme högre än det nordiska elpriset. För en kund boende i elområde Stockholm har elpriset legat 1 öre per kilowattimme över. Förväntningarna var högre ställda före införandet den 1 november 2011, cirka 5 öre per kilowattimme för elområde Malmö, avslutar Anders Engkvist.


För mer information kontakta gärna:

Anders Engkvist, analyschef, Bixia Energy Management, 070-575 62 04
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Bixia Rapport publiceras regelbundet av Bixia och innehåller information och analyser kring det aktuella elpriset i Sverige. Informationen som ligger till grund för analysen kan ändras snabbt och göra dem inaktuella.

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi

Tillsammans har vi 18 kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby och Ängelholm.

Bixia har ca 300 000 kunder och omsätter ca 3,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från ca 700 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se