Vägverket

Ett år till Södra Länken öppnar

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 12:15 CET

Arbetet med att bygga Södra Länken, en ny trafikled i Stockholm, är nu inne i slutspurten. Projektet har gått in på det sjunde och sista byggåret. Den tid som är kvar ska all teknik och alla säkerhetssystem provas för att ge trafikanterna högsta säkerhet från start den 24 oktober 2004.

Alla innertak är uppsatta och väggelementen är snart på plats. Installation av säkerhetsutrustning, belysning, el och skyltar pågår. Arbetet med omfattande säkerhetstester i hela tunnelsystemet har inletts.

- När vi öppnar Södra Länken för trafik ska vi vara säkra på att allt fungerar. Erfarenheter från andra stora projekt, som t ex Öresundsbron visar att det är viktigt att ta god tid på sig för att testa säkerhetssystemen. Vi har därför satt av ett helt år för att trafikanterna ska ges högsta säkerhet från start den 24 oktober 2004, säger Birger Höök, projektchef för Södra Länken vid Vägverket Region Stockholm.

Fjärde konstverket på plats

Åtta avfarter i Södra Länkens tunnlar markeras med unikt utformade konstverk som ger avfarten en egen identitet och gör det lättare för trafikanterna att känna igen sig. Idag har det fjärde av åtta konstverk blivit färdigt. Konstverket är i form av två gula bågar och är beläget i huvudtunneln österut, vid avfarten mot Nynäsvägen.

Invigningsaktiviteter i oktober 2004

Lördagen den 16 oktober 2004 arrangeras Öppen tunnel med bussturer och vandringar i Södra Länken
Söndagen den 17 oktober 2004 arrangeras Tunnelloppet. Läs mer på www.tunnelloppet.se
Söndagen den 24 oktober 2004 invigs och öppnas Södra Länken för trafik.

Pressbilder
För bilder, se www.vv.se
Dessa bilder är fria att publicera för press och övriga medier. Ange fotografens namn. Annan användning - kontakta informationsansvarig Ylva Lundin, Vägverket Region Stockholm.

Södra Länkens huvudtunnel vid avfart mot Globen.
Fotograf: Mikael Ullén Kakling av konstverk i Södra Länkens tunnlar vid
avfarten mot Globen.
Fotograf: Mikael Ullén

Mer information
Kontakta informationsansvarig Ylva Lundin, Vägverket Region Stockholm, tel 070-666 58 26.

Läs mer om Södra Länken på www.sodralanken.nu
Hämta pdf-fil över samtliga konstverk i Södra Länken www.vv.se

Södra Länken är Sveriges största vägtunnelbygge. Den är en ny trafikled i Stockholm och förbinder Essingeleden i väster med Värmdöleden i öster. Den har dessutom anslutningar till andra större leder som Huddingevägen och Nynäsvägen. Södra Länken gör det lättare för kollektiv- och biltrafiken att komma fram samt minskar genomfartstrafiken i Stockholms innerstad. Trafikleden är 6 km lång och av dessa går 4,5 km i tunnel. Cirka 60 000 fordon/dygn kan färdas i tunnlarna. Det gör att miljön i Årsta, Johanneshov och Hammarbyhöjden förbättras.

Söndag 24 oktober 2004 öppnar Södra Länken för trafik. Under den tid som återstår ska tunnlarna färdigställas och vägtunnelsystemet trimmas in. Tunnlarna kommer dessutom att genomgå omfattande säkerhetstester. Alla delar i Södra Länken testas samtidigt. Därför kan ingen tunneldel öppna för trafik före någon annan.