Custos AB

Ett aktieslag i Custos

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 09:10 CET

Styrelsen för AB Custos har beslutat föreslå den kommande årsstämman en omstämpling av B-aktier till A-aktier. Om årsstämman fattar detta beslut blir Custos ytterligare ett bolag som ansluter sig till principen en aktie – en röst.

Styrelsen gör bedömningen att detta är bra för samtliga aktieägare och förenklar för alla. Dessutom hoppas styrelsen att förslaget, tillsammans med den föreslagna spliten 2:1, ska förbättra likviditeten i aktien ytterligare.

Förslaget kommer att finnas med i den kommande kallelsen till årsstämman.

Stockholm den 13 mars 2006

Aktiebolaget Custos (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Jonas Wahlström, Styrelseordförande, 070-462 45 00

Mats Qviberg, Styrelseledamot, 08-402 33 00
Stefan Dahlbo, Styrelseledamot, 08-402 33 00