Köpings kommun

Ett aktivt landsbygdsråd fortsätter arbeta för en levande landsbygd

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 13:10 CET

En gårdsbutik i stan med lokalproducerade varor, ytterligare en landsbygdsdag på Stora torget, bygderesor och medborgardialoger. Idéerna är många när landsbygdsrådet har bestämt inriktningen för sitt fortsatta arbete med landsbygdutvecklingen i Köpings kommun.

– Det är glädjande att landsbygdsutvecklingen fungerar så väl. Det finns ett stort engagemang och det kommer fram många goda idéer och förslag från företrädarna på landsbygden, säger ordföranden i landsbygdsrådet och kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson.

Gårdsbutik och pilgrimsmöte
Landsbygdsrådet har tagit fram en handlingsplan för 2007. Den innehåller bland annat förslag på att öppna en gårdsbutik i stan med lokalproducerade produkter. Andra planer är att fortsätta marknadsföringen av Romboleden och undersöka förutsättningarna för ett stort pilgrimsmöte i Köping. Landsbygdsrådet bestämde också att landsbygden på stan ska arrangeras för tredje året i rad den 22 september 2007. En viktig fråga för landsbygdsrådet under 2007 blir att se till att få ta del av de pengar som finns att söka för landsbygdsutveckling.

Landsbygdsrådet består av representanter från företagare på landsbygden, bygderåd, hembygdsföreningar, Lantbrukarnas riksförbund, kommunen och svenska kyrkan.