Gothia Fortbildning

Ett annat hemma – om samhällets ansvar för placerade barn

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 16:18 CET

I Sverige är över 16 000 barn och ungdomar placerade i familjehem eller i hem för vård eller boende. Den nya antologin Ett annat hemma – om samhällets ansvar för placerade barn ger aktuell kunskap om vad som görs och kan göras inom flera områden för att förbättra för de här barnen.

”Att placera ett barn kan jämställas med en hjärtoperation, med skillnaden att placeringen pågår under lång tid. Säkerheten i alla led – från att välja rätt familjehem till att bygga tillit mellan socialsekreteraren och barnet – måste förbättras”, säger Anna Fredriksson, en av bokens två redaktörer.

I boken samlas expertisen kring frågan: Hur kan samhället förbättra tillvaron och framtidsutsikterna för barn och unga som placerats? Här ryms både teoretisk kunskap och praktisk vägledning i vardagen för socionomer, socialchefer, socialnämndspolitiker, skolpersonal som kommer i kontakt med placerade barn, personal på institutioner och familjehemsföräldrar.

Frågan om de placerade barnens utsatta situation är högst aktuell. Nyligen föreslog Upprättelseutredningen att den som vanvårdats i familjehem eller på institution så sent som på 1990-talet, bör få ekonomisk ersättning och en offentlig ursäkt för detta. I dagarna fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett program för att öka säkerheten och tryggheten för placerade barn och unga.

Den här antologin är en del av en strävan att förbättra vardagen och framtidsutsikterna för placerade barn i dag. ”Kommunerna måste ta sig an förändringsarbetet. Antologin hjälper den som vill förändra att identifiera svagheterna i dagens samhällsvård. Den ger också konkreta exempel att låta sig inspireras av”, säger Anna Kakuli, redaktör för boken.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Är det bättre nu än förr? – Den sociala barnavårdens historia och framtid
Tommy Lundström

Att rekrytera och stötta familjehem
Anna Fredriksson & Anna Kakuli

Hjälp fosterbarn att klara sig bättre i skolan
Bo Vinnerljung

Den ljusnande framtid är vår ... Om samverkan och bättre skolgång – erfarenheter från Helsingborg
Leif Redestig & Lina Heimer

Att lära av fosterbarn
Monica Westberg & Kristian Tilander

Den svåra relationen mellan familjehemmet och de biologiska föräldrarna
Gunilla O. Wahlström

Att upphandla ungdomsvård – en kommunal utmaning
Torbjörn Forkby & Staffan Höjer

När det värsta händer – om medie- och krishantering
Anna Fredriksson & Anna Kakuli

Kontaktuppgifter till redaktörerna:
Anna Fredriksson, 070-7929627, ordomening@hotmail.com
Anna Kakuli, 070-8847338, anna.kakuli@gmail.com

Fakta om boken
Titel: Ett annat hemma om samhällets ansvar för placerade barn
Författare: Anna Fredriksson och Anna Kakuli
ISBN 978-91-7205-729-6
Utgivningsår: 2011
Omfång: 192 s.
Pris: 250:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Nathalie Parkvall, 08-462 26 77, 0737-83 64 16, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin & hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media AB.