Immigrant-institutet

Ett annat upphovsrättsmål som media inte brytt sig om

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 11:38 CEST

Samtidigt som massmedia rapporterat om Pirate Bay har ett annat upphovsrättsmål där staten varit den som kopierat upphovsrttsskyddat material närmast ignorerats av media.

Det gäller målet mellan Immigrant-institutet och Styrelsen för psykologiskt försvar om databasintrång som institutet förlorade mot staten i tingsrätten och som fastställdes i augusti 2008 genom att Högsta domstolen inte beviljade prövningstillstånd för institutet.

Bakgrund:

Immigrant-institutet stämde Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)  för intrång i  upphovsrätten.  SPF hade genom en forskare vid Örebro universitet kopierat Immigrant-institutets katalog över tidskrifter och publicerat den, dels i en egen forskningsrapport, dels i en katalog som SPF gav ut med titeln "Minoritetsmedier i Sverige". Katalogen som Immigrant-instituttet producerat är unik på många sätt, men tingsrätten ansåg att även om institutet hade upphovsrätt till katalogen, så kunde man kopiera den, bara den såg lite annorlunda ut och lade till ovidkommande uppgifter.

Efter att Högsta domstolen i augusti 2008 fastställde hovrättens dom, som gick på tingsrättens linje fick Immigrant-institutet betala 68 000 kr plus 11 000 kr i ränta till staten för rättegångskostnader staten påstod hade haft.

Ett par månader senare kommer en dom i EG-domstolen i ett liknande fall. Domen i EG-domstolen ger Immigrant-institutet rätt, att man inte får kopiera ur kataloger. Därmed har en ansökan om resning lämnats till Högsta domstolen.

För Immigrant-institutet har den negativa domen inneburit att man inte har fått stöd för produktion av en ny katalog och att man tvingats låta bli att producera material som kan kopieras utan att få ersättning för arbetet.

Den forskare som hade kopierat katalogen, Leonor Camauër, verksam vid Örebro universitet, är samtidigt föremål för en granskning om plagiat av den textdel som ingick i arbetet med katalogen och som publicerades i en separat del. Örebro universitet har överlämnat ärendet till  Vetenskapsrådet på begäran av den interna revisorsgranskning som ansåg att det förelåg plagiat, men kunde inte bedöma hur allvarligt det var. Vetenskapsrådet har ännu inte yttrat sig.

Ytterligare dokument om målet kan hittas på http://www.immi.se/tidskrifter/spf/.

Immigrant-institutet är en ideell förening med syfte att informera om invandrare och flyktingar. Hemsida med övriga uppgifter: http://www.immi.se/.

Miguel Benito, institutschef, tel 033-136070.