Högskolan på Gotland

Ett av Högskolans ämnen får omdömet bristande kvalitet i Högskoleverkets granskning

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2012 11:14 CEST

Högskoleverket meddelade idag resultatet av ett antal ämnesgranskningar. För Högskolan på Gotlands utbildning i ämnet samhällsgeografi blev omdömet bristande kvalitet.

- Detta är naturligtvis allvarligt, säger rektor Jörgen Tholin i en kommentar. Jag kommer så snart som möjligt att tillsammans med ämnesansvarig och prefekt fördjupa mig i Högskoleverkets rapport för att se vilka åtgärder vi ska vidta.

Det här är den första omgången granskningar enligt Högskoleverkets nya modell. Ett omdöme om bristande kvalitet innebär att man har ett år på sig att göra förbättringar, varefter en ny granskning ska ske. Om även den visar på bristande kvalitet förlorar lärosätet examensrätten för detta ämne. Ett nytt inslag i Högskoleverkets utvärderingar är att studenternas examensarbeten nu är huvudfokus i bedömningen av utbildningarna.

- Vi vet att det kommer att bli alltmer fokus på kvalitetsgranskning i framtiden med hårdare villkor som kan vara svåra för mindre lärosäten att leva upp till, fortsätter Jörgen Tholin. Detta är en faktor som vi tagit med i beräkningen när vi diskuterat ett samgående med Uppsala universitet. Kvalitetsfrågan är avgörande för ett lärosäte och med Uppsalas resurser kommer vi att ha större förutsättningar att möta de ökande kraven.

För mer information kontakta;

Juha Alatalo, prefekt för Institutionen för kultur, energi och miljö
Tel: 0498-29 91 97, E-post: juha.alatalo@hgo.se