Team Tynell

Ett av Sveriges äldsta långloppsteam tackar för sig / Team Tynell completes their career with the final race of the Visma Ski Classic

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2019 08:36 CEST

Till helgen avgörs finalen i Visma Ski Classics, långloppsvärldscupen inom längdskidor, i Ylläs-Levi, Finland. I samband med detta meddelar Team Tynell att de blir teamets sista tävling och tackar för sig efter en resa på 14 år. En resa som började när Daniel startade sin satsning i egen regi i Grycksbo IF:s färger våren 2005. Fokus har hela tiden varit långloppsskidåkning på yttersta internationella nivå och när Rikard valde att styra sin satsning mot långlopp 2011, föddes också ”brödrateamet” Team Tynell.

- Under de här åren har vi byggt en stark grund med värdeord som hjärta, själ, passion, glädje och långsiktighet till vår satsning. Vi har haft en familjär profil med stark koppling till Dalarna och Grycksbo, en profil vi alltid kunnat värna om tack vare alla våra fantastiska partners, där många till och med funnits med sedan starten. Ambitionen har också alltid varit att tillsammans med våra partners vara ett starkt team både i och utanför spåren. Vi har haft som mål att alltid vara med och fightas längst upp i toppen när vi ställt oss på startlinjen. Nu väljer Rikard att avsluta sin elitsatsning efter denna säsong, vilket innebär att teamets familjära anda och själ inte blir detsamma, säger trefaldige Vasaloppssegraren Daniel Tynell numera teamchef för Team Tynell.

Daniel Tynells egna ord inför helgen:

Det är med djupaste tacksamhet, respekt och lite vemod förstås som vi nu avslutar resan med långloppsteamet Team Tynell. Våra åkare genom åren; Daniel, Rikard, Jerry, Laila och Jens kan tillsammans med stolthet räkna in hela fem Vasaloppssegrar, fyra vinster i König Ludwig Lauf, tre segrar i Marcialonga, flertalet segrar och pallplatser inom långloppsvärldscupen för att nämna några. Det har sannerligen varit en helt fantastisk resa med galet många upplevelser, minnen och skratt. En resa av stolthet och som aldrig hade lyckats utan vår huvudsponsor Villa Långbers, alla våra fantastiska partners och inte minst våra familjer, släkt och vänner som funnits där under alla dessa år.

Men även om allting har ett slut, innebär det också en början på något nytt och spännande. Vår passion för skidåkning, friskvård, hälsa och välmående kommer alltid att finnas kvar och vara en stor del i våra liv. Så förhoppningsvis kanske våra vägar korsas även framöver i andra syften men med samma anda. Nu ska vi njuta av den sista tävlingen och ta vara på stunden, att för sista gången som team, stå på startlinjen till helgen

Så Tack från djupet av våra hjärtan till alla ER som gjort vår resa med Team Tynell möjlig!

För frågor och information vänligen kontakta

Daniel Tynell, teamchef Team Tynell +46 70 539 82 90 eller Anna Segerström, presskontakt Team Tynell +46 73 83 84 011. Pressbilder för fri publicering hämtas på www.teamtynell.se/media

Utvalda meriter från teamets åkare 2005–2019:

Fem Vasaloppssegrar

Fyra vinster i König Ludvig Lauf

Tre segrar i Marcialonga

Flertalet segrar och pallplatser i Birkebeinerrennet, La Diagonela, La Sgambeda, Tartu Skimarathon, Engadin skimarathon, Jizerska skimarathon och Tjejvasan.

Vinnare av totala långloppsvärldscupen

Näst snabbaste tiden genom tiderna i Vasaloppet mm

....................................................................................................................................

Team Tynell completes their career with the final race of the Visma Ski Classics

For the weekend, the finals will be decided in Visma Ski Classics, the long-distance World Cup in cross-country skiing, in Ylläs-Levi, Finland. In connection with this, Team Tynell announces that this will be the team's last competition and by that conclude a journey of 14 years. A journey that began when Daniel started his own initiative in Grycksbo IF's colors in the spring of 2005. The main focus has always been long-distance skiing at international top level. The brother team “Team Tynell” was born in 2011 when Rikard also choosed to focus on long distance racing.

- During these years our skiing has been based on value words such as heart, soul, passion, joy and long-term approach. We have had a family profile and with a strong connection to Dalarna and Grycksbo, a profile we have always been able to cherish thanks to all our fantastic partners, many of whom even existed since the start. The ambition has also always been to work with our partners to be a strong team both in and outside the tracks. We have had the goals of always being involved in the fight at the top of the top when we are on the starting line. Now, Rikard chooses to finish his elite career after this season, which means that the team's family spirit and soul will not be the same, says triple Vasaloppet winner Daniel Tynell, now team manager for Team Tynell.

Daniel Tynell's own words for the weekend:

"It is with deepest gratefulness, respect and a bit of sadness that we now conclude the journey with Team Tynell. Our skiers over the years; Daniel, Rikard, Jerry, Laila and Jens, can proudly together count five Vasaloppet victories, four wins in König Ludwig Lauf, three victories in Marcialongaas well as victories and podium places within the long-distance World Cup tour to name a few. It has certainly been a fantastic journey with plenty of experiences, memories and laughter. A journey of pride, which we could not have done without our main sponsor Villa Långbers, our skisponsor Salomon, all of our fantastic partners and not least our families, relatives and friends who have been there for us all these years.

But even if everything has an end, it also means a beginning of something new and exciting. Our passion for skiing, wellness, health and well-being will always remain and be a big part of our lives. So hopefully our roads may also be crossed in the future for other purposes but with the same spirit. Now we will enjoy the last competition and take the moment, for the last time as a team, when we stand on the starting line for the weekend

So, thank you from the depths of our hearts to everyone of you who made our journey with Team Tynell possible!"

For questions and information please contact Daniel Tynell, Team Manager Team Tynell +46 70 539 82 90, or Anna Segerström, press contact Team Tynell +46 73 83 84 011. Press images for free publication are available at www.teamtynell.se/media

Selected qualifications from the team skiers 2005–2019:

Five Vasalopps wins

Four wins in König Ludvig Lauf

Three wins in Marcialonga

Most wins and podiums in Birkebeinerrennet, La Diagonela, La Sgambeda, Tartu Skimarathon, Engadin skimarathon, Jizerska skimarathon and Tjejvasan.

Winner of the overall World Cup

The second fastest time of all in Vasaloppet mm