QlikTech

Ett av världens största mjukvaruföretag, Autodesk, väljer det svenska BI-verktyget QlikView som global standardlösning

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 10:48 CEST

Utvald för sin snabbhet, skalbarhet och användarvänliga förmåga att leverera meningsfulla analyser.

Det svenskgrundade mjukvarubolaget QlikTech (Nasdaq: QLIK), sluter avtal med Autodesk, Inc - ett av världens ledande mjukvarubolag med lösningar för 3D design, konstruktionsteknik och multimedia. Autodesk ska använda QlikView som sin globala BI-lösning (Business Intelligence - beslutsstöd). QlikView gör det möjligt att snabbt ge alla Autodesks medarbetare det beslutsstöd de behöver. Med QlikView ska Audodesk samla in data från över 30 datakällor, som slutanvändaren enkelt kan navigera genom för att få fram användbar information.

"Med QlikView får vi genuint beslutsstöd, eftersom QlikTech har ett konsumentperspektiv där gränssnittet snabbt och intuitivt visar data i ett affärssammanhang," säger Autodesks CIO Jeff Brzyck. "Vi valde QlikView som vår globala BI-lösning för instrumentpaneler och analys så att vi kan leverera en komplett självbetjäningslösning för hela verksamhetens behov av beslutsstöd."

Valet av QlikView som Autodesks globala BI-lösning beror på QlikViews snabbhet i kombination med bevisad skalbarhet, intuitiva användarvänlighet och flexibilitet vad gäller att tillgodose hela verksamhetens krav på lösningar för analys och grafisk presentation av komplex information. Under de sex första veckorna som Autodesk använde QlikView utvecklade man hela 11 olika instrumentpaneler och hade under samma tid påbörjat utveckling av ytterligare 30. Autodesk identifierade snabbt en rad globalt strategiska områden där QlikView skulle vara till stor hjälp, bland annat inom försäljning och ekonomistyrning. Man kommer bland annat att konsolidera över 25 års kund- och produktuppgifter från ett flertal olika källor, inklusive från ERP-system från SAP, till QlikViews BI-lösning. Därmed vill man identifiera nya möjligheter till ökad försäljning, bättre resultat och ökad kundnöjdhet.

Tester och utvärderingar visar att QlikView snabbt avslöjar brister i traditionell processanalysteknik. Qlikviews söksystem är uppbyggt på samma sätt som man tänker, utan att begränsas av förinställda hierarkiska strukturer. BI-lösningen kan hålla stora mängder data i internminnet, vilket ger möjlighet att genomföra komplexa sökningar med en otrolig snabbhet.

"Autodesk är en av många nya kunder som inser värdet av QlikView som företagets beslutsstöd. Det är särkskilt betydande då ett företag som Autodesk, ett globalt innovationsföretag med förmågan att se styrkan, betydelsen och möjligheterna med teknologi i framkant," säger Tim Wassman, chef för QlikTechs verksamhet i nord-, syd- och mellanamerika. "Autodesk är ett utmärkt exempel på ett företag som lever efter QlikTechs mål att leverera värdefull information till alla."

För mer information, kontakta:

Marie Angselius, Angselius Rönn AB, på 0709-405 837 eller marie.angselius@angseliusronn.se alternativt Jenny Ehle, QlikTech, Director Marketing Nordic, 0733 - 84 98 57
jenny.ehle@qliktech.com

Om QlikTech

QlikTechs kraftfulla och lättanvända beslutsstödsplattform hjälper människor att snabbt fatta bättre beslut. Beslutsstödsplattformen QlikView tillhandahåller analys- och sökfunktionalitet av högsta klass samtidigt som den är lika lätt att använda som ett vanligt Office-program. QlikViews unika arkitektur, där all data hålls i datorns internminne i kombination med associativ sökteknik, gör att man blixtsnabbt kan hitta viktiga samband och trender även i extremt stora datamängder. QlikView är också enkelt att implementera och anpassa. Konkurrerande system kan ta månader att få på plats, medan en QlikView-applikation ofta kan sättas upp på dagar eller några få veckor. QlikView är också så lättanvänt att användarna klarar sig med minimal utbildning, normalt bara någon timme. QlikView kan implementeras och driftas i en ”normal” IT-infrastruktur med servrar i nätverk, i molnet, på bärbara datorer eller andra mobila enheter som SmartPhones – för enstaka användare till många tusen samtidiga användare i globala organisationer. Svenskgrundade QlikTech (NASDAQ:QLIK) har idag sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA, och har kontor på många håll i världen liksom 1 100 partners. QlikTech har över 15 000 kunder i över 100 länder över hela världen.