Grönlunds Yrkesutbildningar AB

Ett bakslag för kompetensförsörjningen!

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2016 08:25 CEST

Om två veckor avstannar försörjningen av nya lastbilsförare helt från Arbetsförmedlingens upphandlade lastbilsförarutbildning. Utbildningarna i det gamla avtalet går då ut och ett nytt har ännu inte kunnat tecknas på grund av pågående överprövningsprocess. Utbildningen bidrar med en betydande del av de nya lastbilsförare som varje år kommer ut till transportnäringen. En näring där det redan råder en brist på arbetskraft som på vissa håll är akut.

Grönlunds har hittills valt att inte kommentera den process som bromsar upp Arbetsförmedlingens nya och planerade utbildning för lastbilsförare de närmaste fyra åren. Men nu är det viktigt att lyfta upp det oroande läget och konsekvenserna. Hur detta drabbar transportnäringen och i förlängningen samhället i ett vidare perspektiv.

Några siffror och en bakgrund.
Arbetsförmedlingens yrkesförarutbildning bidrog 2015 med en tillströmning av 2 500 förare varav Grönlunds stod för 1700. Siffror som kan jämföras med de ca 1400 nya förare som gick ut från landets transportgymnasier under samma år.

I Arbetsförmedlingen nya landsomfattande utbildning till yrkesförare för de närmaste fyra åren tilldelade man i april 2016 Grönlunds Yrkesutbildningar och trafikskolan Trafique uppdraget att utbilda lastbilsförare. En förlorande leverantör överklagade då tilldelningsbeslutet. Under sommaren och fram till början av hösten har överklagandet vandrat från förvaltningsrätten och upp till kammarrätten. Vi befarar nu att Arbetsförmedlingen inte kommer att kunna släppa ut några nyutbildade lastbilsförare före hösten 2017, men risken är stor att det blir betydligt senare än så.


Förarbristen kan få konsekvenser

Branschorganisationen TYA:s undersökning från augusti i år visar ett mycket stort rekryteringsbehov på 2 600 lastbilsförare bara det närmaste halvåret. Man slår även fast att fler måste utbilda sig om behoven ska kunna täckas. Nu ökar istället förarbristen och kan påverka tillgången på transporter.

Lastbilstransporter är, som vi alla vet, nödvändiga i vår vardag för att samhället ska fungera. Industrin är beroende liksom sjukvård, och andra viktiga samhällsfunktioner. I vår vardag handlar det om varor, vatten, sopor och post.

Utbildning väntar på deltagare

Sedan Arbetsförmedlingens tilldelning i våras har vi arbetat framåt och förberett den nya yrkesförarutbildningen. Hos Grönlunds står vi beredda med en kvalitativ utbildning.

Vi har vetskap om att det hos Arbetsförmedlingen finns människor som väntar på att få utbilda sig till lastbilsförare, arbetsgivare som söker förare och därute en marknad som är i behov av transporter. Den här matchningen måste ske snarast.

Grönlunds Yrkesutbildningar är ett av landets ledande utbildningsföretag inom transport och väg. Vi bedriver utbildning på drygt 20 orter i Sverige och har ca 220 anställda.

www.gronlunds.se

www.facebook.com/GronlundsYrkesutbildningar

www.linkedin.com/company/gr-nlunds-trafikskola