Språkhuset

ETT BILLIGT REDSKAP FÖR UNDERVISNINGEN I SFI

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 10:32 CEST

Språkhuset Ulla Adamsson har specialiserat sig på intensivkurser i svenska. I vår jakt på lämpligt kursmaterial fann vi Learn Swedish från CASE Learning Systems. Ett samarbete inleddes i mars detta år och det har nu resulterat i en bearbetning av den ursprungliga engelska versionen och framtagning av fem nya versioner på tyska, franska, spanska, polska och arabiska. Fler är att vänta.
Kurserna, som i huvudsak motsvarar Europarådets nivå A1 Breakthrough, är avsedda för såväl invandrare som turister. De lämpar sig för självstudier, eller som ett komplement till undervisningen i svenska både inom Svenska för invandrare och på företag.
Priset för en CD är endast 275 kronor inklusive moms.

Programmet består av:
Språkhistoria
Grammatik (med ljud) och tillhörande grammatikövningar
Vanliga fraser (med ljud)
'Hur mycket är klockan?' (med ljud)
Räkneord, veckodagar, o dyl (med ljud)
Svenska videodialoger med engelska översättning
Ordförråd (med ljud) och tillhörande ordförrådsövningar


Systemkrav
Processor: Pentium-processor med minst 133 MHz, Pentium III rekommenderas
RAM: 64 MB RAM (128 MB rekommenderas).
Hårddisk: 60 MB tillgängligt utrymme
Operativsystem: Microsoft Windows® 98, NT, 2000, XP och Vista
Bildskärm: Super VGA (800x600) eller högre/256-färger.
Ljudkort
CDROM: CDROM drivenhet*CASE Learning Systems med bas i Philadelphia, USA, är en av de ledande utvecklarna av multimedieprogram för inlärning av skandinaviska språk. Visionen för kurserna är att ge användaren en rikare inlärningsmiljö med hjälp av ljud-, text- och videodialoger.
LEARN SWEDISH – LEARN FINNISH – LEARN DANISH – LEARN NORWEGIAN

För försäljning och marknadsföring utanför Nord-Amerika svarar Språkhuset Ulla Adamsson.