Biovica

Ett blodprov förutsäger om cancerpatienter svarar på behandling

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2013 13:00 CEST

Karolinska Institutet och Radiumhemmet har visat att ett blodprov förutsäger vilka grupper av patienter med bröstcancer som svarar på behandlingen och hur länge den påverkar sjukdomsförlopp samt överlevnad. Resultaten presenteras vid IMPAKT, en vetenskaplig kongress i Bryssel, 2-4 maj. Genom provet bestäms tillväxtaktiviteten och det är första gången som ett test har dokumenterat detta genom analys av ett vanligt blodprov. 

Studien (kallad TEX) inkluderade 287 kvinnor med bröstcancer som behandlades med två olika typer av kemoterapi. Testet, DiviTumTM, analyserar celldelningshastigheten i ett vanligt blodprov taget innan behandling. Oavsett behandling förutsåg testet i studien vilka grupper av patienter som svarade på behandling eller ej. Patienter med tumörer med lågt DiviTumTM- värde levde signifikant längre, 38 månader, jämfört med 21 månader för de med högt värde.

"Att man genom att analysera tillväxthastighet i ett blodprov kan erhålla ny, värdefull klinisk information om patienters risk och förutsättningar att svara på behandling är viktigt. Genom DiviTumTM finns det en möjlighet att hitta patienter med hög risk för progress och denna grupp av patienter kräver möjligen mera intensiv eller annan behandling ", säger Thomas Hatschek, huvudprövare för studien, docent och överläkare vid Radiumhemmet.

"Vi är angelägna om att titta på flera möjligheter att använda DiviTumTM och vi ska testa om metoden även kan användas för att tidigt efter start kunna förutsäga effekten av en vald behandling. Det skulle redan vid ett tidigt skede vara ett redskap för att avgöra om behandlingen är lämplig eller inte. Det faktum att det bara behövs ett blodprov är en fördel eftersom andra metoder kräver tumörvävnad", säger Thomas Hatschek.

"Vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete med Karolinska Institutet och att bidra till att förbättra diagnostik och uppföljning av cancerpatienter. Det känns glädjande att DiviTumTM kan vara med och ge en mer heltäckande bild av sjukdomen", säger Anders Rylander, VD Biovica. 

Bilden i texten visar Anders Rylander, VD, Biovica. 

För mer information:

Thomas Hatschek, Docent vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, Avdelningen för Onkologi-Patologi. Ansvarig prövare i TEX-studien. 
Mobil:  0709-24 43 41  E-post: thomas.hatschek@karolinska.se

Anders Rylander, VD Biovica. 
Mobil: 0761-61 21 90  E-post: anders.rylander@biovica.com

Eric Uggla, Presskontakt, mobil: 0704-151525  E-post: eric.uggla@gmail.com


Fakta om TEX-studien

TEX-Studien har jämfört effekten av två olika typer av cytostatika (cellgifter) vid metastaserad bröstcancer och totalt har 287 svenska kvinnor inkluderats mellan åren 2002-2007. Resultaten publicerades i tidskriften Breast Cancer Research and Treatment i november 2011 och påvisade att inga signifikanta skillnader kunde ses mellan de olika cellgiftsbehandlingarna. Emellertid så svarade totalt 53 % av kvinnorna i studien på endera behandlingen och 11 kvinnor i studien svarade så bra på behandlingen att tumörerna försvann. Syftet med projektet är att genom de i TEX-studien deltagande kvinnornas blodprov mäta nivåerna av ett enzym (tymidinkinas), jämföra dem med behandlingsresultaten och påvisa skillnader i tumörväxt hos kvinnor med låga respektive höga nivåer av enzym.

Fakta om Biovica och DiviTum™

Biovica är ett bio-diagnostik företag fokuserat på att förbättra diagnostik och monitorering av cancer. Företaget bedriver forskning och tillverkning i Uppsala Science Park. Biovica har utvecklat DiviTum™, ett test som mäter celldelning genom att analysera ett vanligt blodprov. DiviTum™, ett resultat av mer än 30 års forskning, är ett mycket känsligt, icke-radioaktivt test för mätning av celltillväxt via enzymet tymidinkinas. Eftersom en av de mest grundläggande egenskaperna hos cancer är okontrollerad celldelning, möjliggör DiviTum™ tillförlitlig riskbedömning och monitorering av cancer. DiviTum™ har dokumenterats vid ett flertal tumörsjukdomar som bröst-, njur- och lungcancer i internationella vetenskapliga tidskrifter. Biovica är ISO 13485 certifierat för Quality Management Systems och DiviTum™ är CE märkt samt registrerat av Läkemedelsverket.

Se även www.biovica.com