AKIRUM

Ett brinnande intresse för ett friskare Norrbotten!

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 00:16 CET

Norrbotten är ett mycket vackert län med speciella människor som är kända som lojala, trygga, ärliga, högkompetenta men SJUKA. Länet ligger statistiskt dåligt till då det gäller flera folksjukdomar och ännu har man inte lyckats fullt ut med att ta reda på vad det beror på att Norrbotten är så pass sjukdomsdrabbat.

Människorna i Norrbotten litar på landstinget och många väntar med att göra något åt sina olika besvär till de verkligen måste gå till doktorn. Längre söderut är man bättre på att ta hand om sin hälsa själva och många fler, än i Norrbotten, söker sig till den alternativa vården och annan friskvård. Många gånger med framgångsrika resultat.

Det här är något som Christina Sandström och Gerd Karlsson vill hjälpa till att ändra på. De vill skapa ett forum för mer information i länet om allt som finns att välja på för människor som vill ta hand om sin egen hälsa.

- Det här ligger oss verkligen varmt om hjärtat, säger Christina. Vi tror benhårt på att om fler får mera kunskap och inser valmöjligheterna, så kommer också många fler att ta chansen att ta hand om sig själv och sin hälsa och därigenom löpa mindre risk att bli kroniskt sjuka. Alla vill ju ha en bra livskvalitet.

- Vi tjuvstartade redan i höstas genom att bjuda in specialistläkare Bo Dettner som föreläste om Hälsan i ett nötskal i Kulturens hus i september i Luleå, fyller Gerd i. Nu har vi dragit igång med ett tema som heter FÖR ETT FRISKARE NORRBOTTEN och arrangerar via KOMPETENSFOKUS två föreläsningar under våren under detta tema. Vår plan är att fortsätta med fler föreläsningar, workshops och kurser under samma tema längre fram.

Nisse Simonsson, vars specialitet är allmän kirurgi men som har en randutbildning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala i neurokirurgi, plastikkirurgi, samt kärlkirurgi, skriver i sin senaste bok Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra, att den som inte har tid att ta hand om sin hälsa, får istället ha tid att vara sjuk. Detta är något som Christina och Gerd har tagit fasta på.

- Hur ska vi kunna uppskatta att vi har det bra om vi inte är förhållandevis friska? Det är ett fåtal som klarar av det konststycket och gör de det, så klarar de av sin sjukdom bättre också, säger Christina.

- Vi hoppas och tror att vi lyckas i nå ut till riktigt många norrbottningar med vårt tema och att man tar till sig av kunskapen som föreläsare och kursledare kommer att förmedla, avslutar Christina och Gerd.

För ytterligare information kontakta:

Christina Sandström
0920 – 26 16 02 | 070 – 699 65 67
kontakta@akirum.com
kontakta@kompetensfokus.com
http://www.kompetensfokus.com

KOMPETENSFOKUS
Föreläsningar, workshops och utbildningar inom ledarskap, hälsa och personlig utveckling
kontakta@kompetensfokus.com
www.kompetensfokus.com