Sveriges Byggindustrier

Ett fall framåt för Attefall

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 14:15 CEST

Sveriges Byggindustrier (BI) välkomnar samordningen av bygg- och bostadsfrågor under en minister, Stefan Attefall, som regeringen genomfört.

- BI noterar dock att de juridiska frågorna som berör sektorn inte hamnat under Attefall utan ligger under justitieministern. Regeringen borde ha lagt dem under Attefalls ansvarsområde för att ge honom en bättre verktygslåda att arbeta med, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI.

Regeringens löften till branschen i budgetpropositionen handlar om att utöka möjligheterna att göra från- och tillval i hyreskontrakt, och överväga hur hyresrättens ställning kan stärkas. En utredning ska tillsättas för att göra det möjligt att införa ägarlägenheter i beståndet. Frigränsen för uthyrning av del av bostad ska höjas från 12.000 till 18.000 kronor per år. Därtill ska regeringen och byggsektorn tillsammans verka för att pressa ner byggpriserna.

- BI delar Stefan Attefalls syn på att det krävs långsiktighet och kontinuitet för bostadspolitiken och ser fram emot ett samarbete. I detta arbete är det viktigt att åtgärda de strukturella bristerna på dagens bostadsmarknad. Här avses främst att plan- och bygglovsprocessen behöver effektiviseras och behovet av en friare hyressättning. Vi hoppas på en konstruktiv dialog i dessa frågor som kan leda till en bättre fungerande bostadsmarknad avslutar, Björn Wellhagen.

För kompletterande information, kontakta Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier tel. 0708 99 58 65.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org