LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Ett FN för kommande generationer!

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2008 14:10 CET

LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer har utsett Jakop Dalunde, 24 år, från Stockholm, till vardags språkrör för Grön Ungdom, och Marie Wickberg, 23 år, från Stockholm, till vardags 1:e vice ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, att representera LSU:s 84 medlemsorganisationer i FN under 2008. LSU utser årligen representanter till den svenska regeringsdelegationen till olika FN-sammankomster.


FN:s kommission för hållbar utveckling

Jakop Dalunde är 2008 års delegat till FN:s kommission för hållbar utveckling. Han deltar på kommissionens möte i New York den 5-16 maj.

– Klimatförändringarna skapar osäkerhet och instabilitet i många länder. Fattigdom och brott mot de mänskliga rättigheterna riskerar att öka och unga är de som drabbas allra hårdas av den utvecklingen. Klimatet är vår generations ödesfråga, vare sig vi vill eller inte, säger Jakop Dalunde, representant till FN:s kommission för hållbar utveckling.

Jakop Dalunde har ett flerårigt engagemang bakom sig i den gröna rörelsen, men också inom Svenska Kyrkans Unga. Sedan februari i år är han språkrör för Grön Ungdom. Jakop vill i sitt uppdrag verka för att Sveriges unga ses som viktiga aktörer i klimatomställningen. Klimatomställningen kommer att innebära stora förändringar för vår värld. Förändringar innebär som alltid stora möjligheter. Som samarbetsorganisation för Sveriges ungdomsorganisationer ser LSU med stor tillförsikt på vad framtiden har att erbjuda. Men det kommer inte att ske av sig själv. Det behövs ett nytt ledarskap för en hållbar framtid.


FN:s generalförsamling

Marie Wickberg är 2008 års representant till FN:s generalförsamling. I oktober deltar hon vid Generalförsamlingens årsmöte där hon kommer att hålla ett anförande. Också i generalförsamlingen kommer det vara viktigt att lyfta frågan om ett hållbart ledarskap.

- I ungdomsorganisationerna skapas det nya ledarskapet, entreprenörskapet och innovationsförmågan för att våga se lösningar och ta, kanske obekväma beslut idag för att framtiden ska bli desto mer bekväm för kommande generationer. Det krävs mod för att ställa om vårt samhälle till ett hållbart samhälle, säger Marie Wickberg, representant till FN:s generalförsamling.

Marie är 1:e vice ordförande i Centerpartiets Ungdomsförbund och kommer ursprungligen från Värmland. Hon är till vardags ledarskribent på Hudiksvalls tidning. Marie ser sitt uppdrag som en möjlighet att skapa ett större engagemang för de globala frågorna bland Sveriges ungdomsorganisationer. Och med de globala frågorna, de globala lösningarna. Ungas egna organisationer spelar en viktig roll i att minska avstånden mellan där beslut om samhället fattas och där de genomförs. Detta görs genom ungas delaktighet både när beslut tas och när de sätts i verket. Unga vill och kan bidra med nyfikenhet, nytänkande och kompetens.


Konferens i Sverige i maj

Den 16-18 maj arrangerar LSU en global konferens med fokus på klimatfrågan. Konferensen äger rum i Örebro och Jakop Dalunde och Marie Wickberg kommer delta tillsammans med ett 100-tal andra unga ledare och beslutsfattare från hela världen. Mer om konferensen finns att läsa på www.lsu.se



Kontaktuppgifter

Jakop Dalunde, jakop.dalunde@lsu.se eller 0702-485864

Marie Wickberg, marie.wickberg@lsu.se eller 073-907 17 72



Presskontakt: Per Olsson, per@lsu.se eller 08-672 6684