Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB

Ett följsamt mini-Manhattan på Västra Kungsholmen

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2013 10:03 CEST

Kjellander + Sjöberg skapar ett nytt infill-bostadshus i den centralt belägna stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Paradiset 19-21 är ett karaktärsfullt tillägg med egen identitet som utvecklas i samarbete med fastighetsägaren Tobin Properties och fastighetsutvecklaren Ebab.

Med blandad bebyggelse, kontor och lättare industri har Kungsholmen under senare år utvecklats mot en sammansatt stadsdel med kompletterande verksamheter och nya bostäder. Paradiset 19-21 på Nordenflychtsvägen syftar till att kombinera den befintliga miljön med bebyggelse som förtydligar och utvecklar stadsstrukturen vidare. Det är en byggnad som är gestaltad för att passa in i stadsdelen med lokal förankring samtidigt som nya kvalitéer tillförs.


Projektet är ett följsamt mini-Manhattan som landar i stadskvarteret och bygger ett levande gaturum med lokaler i entréplanet och inbjudande verksamheter med expressiv stadskänsla. Det är ett projekt som omfamnar stadens kärnvärden – mångfald och bredd i utbudet av funktioner. Byggnadsvolymen skapar en tydlig siluett med djup som är verksam på håll i staden och i intilliggande gaturum. Husets gestaltning beskriver Nordenflychtsvägens trappning och omgivande bebyggelsehöjder med variation i skala.


Ett grönt Paradis! I samarbete med landskapsarkitektkontoret Urbio utformar K + S projektet med fokus på gröna vistelseytor och socio-ekologisk hållbarhet. Givet det kompakta innerstadsläget tas alla ytor om hand och används för att skapa positiva upplevelser och rekreation för de boende. Gården utformas som en trivsam social grönyta, en oas med planteringar och cykelparkering. Ett nytt tillskott är de planerade gröna takterrasserna med både gemensamma och privata ytor för utevistelse, odling, lek och umgänge med grannar.


Det arkitektoniska uttrycket har delvis en klassisk delning som man hittar i Stockholms innerstadsmiljöer – gatuplanets kommersiella lokaler, en huvudvolym därpå samt högst upp indragna takvåningar. Helheten blir dock allt annat än traditionell utan sammantaget ett kreativt nytänkande projekt som bygger på en serie kuber staplade på varandra, förskjutna i djupled. Ett välgörande tillskott till gatan med inneboende komplexitet.

För mer information och bild material kontakta: press@ksark.se

Kjellander + Sjöberg arkitektkontor utforskar möjligheter och kreativa lösningar för arkitektur och städer. Vårt fokus ligger på urbanitet, hållbarhet, den publika dimensionen och sociala frågor.

Vår målsättning är att engagera och involvera människor i vårt arbete. Det gäller även företag, organisationer och samhället i stort.

Kjellander + Sjöberg arkitektkontor bedriver verksamhet inom det vidgade och gränsöverskridande området arkitektur, stadsbyggnad, planering och utveckling.

Kontoret grundades 1998 av Ola Kjellander och Stefan Sjöberg och är ett av de ledande nordiska kontoren i en ny arkitektgeneration. K + S har kontinuerligt uppmärksammats, debatterats, publicerats och vunnit priser för projekt som är nyskapande och relevanta.

K + S arkitektur bygger på det kontextuella och specifika.
En initial frågeställning är hur uppdraget kan utveckla staden och platsen vidare. Att skapa förutsättningar för hur nya program integreras lokalt ger hållbara och konsekventa projekt.

K + S leds av fyra delägare: Ola Kjellander, Stefan Sjöberg, Mi Inkinen och Lena Viterstedt.